vrijdag 19 oktober 2018 | Login

“Werk aan de Winkel”: Verkiezingsprogramma PvdA Apeldoorn

Tijdens de Ledenvergadering van PvdA Apeldoorn op 1 november j.l. is het verkiezingsprogramma ‘Werk aan de winkel’ van de PvdA Apeldoorn vastgesteld. Dit zorgvuldig samengestelde programma omvat de koers die Apeldoorn de komende jaren zou moeten varen. Het besturen van een gemeente als Apeldoorn met een grote stad, een groot aantal dorpen en een omvangrijk buitengebied is veelomvattend. De PvdA geeft in haar programma haar visie op de ontwikkeling van onze gemeente en de ambities die we hebben voor de komende jaren. Die gaan verder dan alleen de komende vier jaar.

Vasthouden aan strategische doelstellingen uit structuurvisie ‘Apeldoorn biedt ruimte’
Het kiezen van strategische doelstellingen voor de gemeente werkt alleen als je er gedurende een langere periode aan werkt en niet om de zoveel jaar een nieuwe lijn kiest. De PvdA wil daarom voor de periode 2018 – 2022 vasthouden aan de drie gemeentelijke doelstellingen uit de structuurvisie, met duurzaamheid als rode draad. Duurzaamheid is en blijft een belangrijk speerpunt van de Gemeente Apeldoorn, dat vanzelfsprekend is en in elk beleid een plek heeft.

 1. Het versterken van onze veelzijdige en innovatieve economie.
  2. Het versterken van het toeristisch toplandschap.
  3. Het versterken van de comfortabele gezinsstad.
  4. We voegen daar de ambitie van de sociale gemeente aan toe, want de economie, toerisme en een comfortabele gezinsstad floreren optimaal in een stad waar solidariteit voorop staat! In het nieuwe omgevingsplan voor Apeldoorn moet de sociale gemeente een belangrijke plek krijgen.

Speerpunten en ambities van de PvdA
Het besturen van een grote stad met een aantal dorpen en een groot buitengebied is een immense opgave. Dat blijkt wel uit de vele onderwerpen en portefeuilles die er zijn. Het is daarom belangrijk om te kiezen en focus aan te brengen. De PvdA Apeldoorn legt om die reden voor de periode 2018 – 2022 de focus op de volgende thema’s. Dit zijn onze ambities.

 1. Werk voor iedereen en een solide sociaal vangnet voor hen die daar op zijn aangewezen.
  2. Toegankelijke en betaalbare zorg in de wijken en de dorpen.
  3. Betaalbaar en fijn wonen, met nadruk op het goedkope en middensegment.
  4. Onderwijs met toekomst en een goede aansluiting op de arbeidsmarkt.
  5. Op naar een echt duurzame samenleving en een circulaire economie.

Het volledige verkiezingsprogramma
Het volledige verkiezingsprogramma ‘Werk aan de winkel!’ vindt u hier.

Laat een reactie achter

Reacties zijn meer dan welkom. Echter: reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd.

Willekeurige afbeelding

Geen afbeeldingen

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief om het nieuws niet te missen