zaterdag 20 oktober 2018 | Login
Politiek

Politiek (182)

Apeldoorn kent net als andere gemeentes in Nederland politieke partijen. Deze partijen strijden om de 4 jaar om de gunst van de kiezer. Maar ook buiten deze periodes om zijn de politieke partijen zichtbaar in onze gemeente

Laatste Nieuws

Verkiezingsposter CDA Apeldoorn genomineerd voor beste poster VNG

vrijdag, 09 Maart 2018 19:40 Geschreven door Apeldoorn Actueel
Gisteravond ontving de campagneleider van CDA Apeldoorn, Peter Buijserd, het bericht dat de verkiezingsposter van CDA Apeldoorn genomineerd is voor beste verkiezingsposter door magazine van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Uit de bijna honderd inzendingen werden door de jury vijf posters genomineerd. Op het affiche staat de beeltenis van lijsttrekker Nathan Stukker van heel dichtbij, in bijzondere stijl gefotografeerd en voorzien van een oproep om CDA te stemmen. “Dichtbij” is het centrale thema in de campagne van CDA Apeldoorn. Er vindt nu een verkiezing plaats via de website van het VNG magazine. Iedereen kan daar tot 19 maart zijn stem uitbrengen op één van de genomineerde affiches. 

“Toen we niet in Zondag met Lubach zaten wist ik dat we zeer kansrijk waren”, aldus Buijserd. “We hebben veel aandacht besteed aan het ontwerp, de combinatie van beeld en tekst.” “Politici denken vaak alleen maar in brokken inhoud. Om ons idee in beeld te brengen hebben we de hulp van fotograaf Rob Voss ingeroepen. Rob is een zeer bevlogen fotograaf. Zijn inzet, kennis en kunde heeft geleid tot een zeer vruchtbare samenwerking, met onze poster als resultaat.”

Stemmen kan op de website van de VNG: verkiezing beste verkiezingsposter

50Plus op campagne

woensdag, 07 Maart 2018 16:19 Geschreven door Apeldoorn Actueel
Op zaterdag 10 maart en 17 maart 2018 voert 50PLUS campagne op het Raadhuisplein in Apeldoorn. De inwoners van Apeldoorn en de omliggende dorpen kunnen dan bij het lokale 50PLUS campagneteam terecht met vragen over ons verkiezingsprogramma en de eventuele problemen die ze ondervinden met de gemeentelijke dienstverlening. Denk bijvoorbeeld aan uitvoerende instanties zoals het Activerium, zorgaanbieders en PlusOV. Wij willen graag horen wat er onder de inwoners leeft!

Op zaterdag 17 maart wordt het campagneteam ondersteund door Leonie Sazias. Leonie Sazias was sinds 2006 zelf gemeenteraadslid in Hilversum en is de laatste jaren Tweede Kamerlid voor 50PLUS. Zij gaat graag in gesprek met de kiezers en flyert samen met de Apeldoornse leden van het 50PLUS campagneteam op zowel het Raadhuisplein als het Markplein.

U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen bij onze kraam en met ons te discussiëren over ons verkiezingsprogramma. Of gewoon een praatje te maken en te vertellen wat u bezighoudt. Heel graag tot ziens op zaterdag 10 maart of 17 maart. 50PLUS… dus!

Wat betekent democratie voor jou?

donderdag, 15 februari 2018 19:20 Geschreven door Apeldoorn Actueel

Het CODA debat – Jongeren & Democratie op 22 februari richt zich dit jaar op de komende gemeenteraadsverkiezingen. De thema’s democratie, identiteit en burgerschap staan centraal. Bij dit nieuwe initiatief gaan twintig Apeldoornse VMBO klassen met elkaar in debat in CODA.

Voorafgaand aan het debat zorgt CODA voor trainingen; 450 leerlingen van het VMBO debatteren in de klas met elkaar over democratie. Hoe verloopt een debat en hoe formuleer je een goed argument? De training eindigt met het formuleren van een stelling. Deze stelling is hun mening over wat democratie voor hen betekent. De docent van het Debat Instituut en de eigen docent zullen in overleg drie leerlingen benoemen die op donderdag 22 februari in CODA naar het Apeldoorns VMBO debat mogen.

Debat in CODA
Vanuit Iedere klas komt een afvaardiging van leerlingen naar het einddebat in CODA om te debatteren. Zij gaan met elkaar in debat over stellingen rondom democratie. Wat is mijn stem straks waard? Hoe kan ik invloed uitoefenen op mijn eigen leefomgeving? Debatreporters doen vanuit het ‘persvak’ verslag van het debat en de uitkomsten. De winnaars van het debat mogen naar de landelijke finale van het VMBO debat. Het debat in CODA wordt geleid door Nick van het Debat Instituut Nederland. Hij presenteert ook het landelijke debat.

CODA Debat
CODA Debat is een nieuw initiatief waarbij CODA. Door CODA als cultuurhuis ook huis van de democratie te laten zijn, stimuleren ze tot het nadenken over identiteit en actualiteit. Centrale vraag hierbij is het verkennen van: “Hoe verhoud ik mijzelf tot de wereld en op welke wijze kan ik mijn standpunt presenteren?”

Politiek Café Apeldoorn ondersteunt bij stemmen voor gemeenteraad

donderdag, 15 februari 2018 19:12 Geschreven door Apeldoorn Actueel

Ook mensen met een begeleidingsvraag mogen stemmen voor de gemeenteraad op 21 maart aanstaande. Velen van hen kunnen hierbij hulp of uitleg gebruiken. Bijvoorbeeld vanwege een verstandelijke beperking.

Politiek Café
Daarom organiseert een aantal maatschappelijk betrokken organisaties in samenwerking met de gemeente op dinsdag 6 maart het Politiek Café in Apeldoorn. Zij vinden het belangrijk dat mensen met een begeleidingsvraag, die hun stem willen gebruiken, hiervoor de gelegenheid krijgen. Veel informatie van de partijen is voor hen ingewikkeld. Ook is het stemproces niet altijd duidelijk.

Begrijpelijke standpunten
Het Politiek Café geeft uitleg over de gemeenteraadsverkiezingen. De aanwezigen kunnen vragen stellen aan politici over onderwerpen die zij belangrijk vinden. Bijvoorbeeld over het PGB, de zorg, of werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De politici worden uitgedaagd hun antwoorden en standpunten begrijpelijk te verwoorden.

Het stemhokje
Daarnaast krijgen aanwezigen uitleg over het stemproces zelf. Het stemmen is op 21 maart namelijk individueel. In het stemhokje mag geen begeleiding aanwezig zijn. Er staat een stemhokje en er liggen voorbeelden van stemformulieren. Zo kunnen de aanwezigen oefenen hoe zij straks in een hokje met een potlood hun keuze kunnen aankruisen.

Meer informatie
Bent of kent u iemand met een begeleidingsvraag voor wie het Politiek Café iets zou zijn? U bent van harte welkom. Aanmelden is niet nodig en toegang is gratis.

Politiek Café Apeldoorn
Datum:            dinsdag 6 maart 2018
Locatie:           Stadhuis Apeldoorn
Tijd:                 19.00 uur tot 20.30 uur (inloop vanaf 18.30 uur)

Het Politiek Café is een samenwerkingsverband van: ’s Heeren Loo, De Passerel, Philadelphia, MEE Veluwe, De Klup en GGNet. Met medewerking van de gemeente Apeldoorn.

populair Nieuws

Apeldoornse jongeren massaal naar de stembus krijgen op 21 maart.…
Informateur Jenny Elbertsen start volgende week als formateur met de…
Gisteravond ontving de campagneleider van CDA Apeldoorn, Peter Buijserd, het…
Het CDA wil dat de gemeente Apeldoorn de pleegzorg voor…

Heel Apeldoorn naar de stembus

donderdag, 08 februari 2018 19:39 Geschreven door Apeldoorn Actueel

Apeldoornse jongeren massaal naar de stembus krijgen op 21 maart. Dat is het doel van Jong Apeldoorn en Gigant. Op 10 maart organiseren zij samen het jongerendebat Keuzestress. Het debat is een onderdeel van een campagne dat de interesse in politiek moet vergroten.

Bemoei je met politiek
Jongeren en politiek is vaker een lastige combinatie gebleken. Jongeren bemoeien zich steeds minder met politiek. Vooral de lokale politiek en de gemeenteraadsverkiezingen leven niet erg onder jongeren. Maar de politiek bemoeit zich wel met hen. Nu steeds meer verantwoordelijkheden naar de gemeenten gaan, worden steeds meer beslissingen genomen die direct invloed hebben op het dagelijkse leven.

Keuzestressdebat op 10 maart
Op 10 maart organiseren Jong Apeldoorn en Gigant, samen met een groep jongeren uit de stad, het Keuzestress verkiezingsdebat. Raadsleden van alle lokale partijen gaan met elkaar in discussie rondom verschillende thema’s. Het zullen thema’s zijn die jongeren aangaan. Jongeren kunnen daarnaast ook vragen stellen aan raadsleden. Iedereen is welkom en toegang is gratis!

CDA Apeldoorn: laat pleegkinderen tot hun 21ste bij pleeggezin wonen.

woensdag, 07 februari 2018 19:43 Geschreven door Apeldoorn Actueel
Het CDA wil dat de gemeente Apeldoorn de pleegzorg voor pleegkinderen verlengt totdat ze 21 jaar oud zijn. De overgang van 18- naar 18+ in de jeugdzorg vindt het CDA al langere tijd voor verbetering vatbaar. Dat geldt zeker ook voor de pleegzorg. De partij vindt het zeer belangrijk dat pleegkinderen een veilig en stabiel thuis hebben, ook als ze 18 zijn. 

Wettelijk is geregeld dat de pleegzorg en de vergoeding na het 18e jaar ophoudt. Voor sommige jongeren betekent dat zij het pleeggezin verlaten en daardoor opnieuw in de problemen komen.
 
Jongeren zijn niet opeens volwassen als de kalender vertelt dat ze 18 jaar zijn geworden. Wel worden er op dat moment worden allerlei volwassen keuzes verwacht. Over wonen, opleiding, over inkomen, over werk, over zorg en ondersteuning.  De meeste jongeren kunnen nog jaren na hun 18e verjaardag terugvallen op hun ouders, maar dat geldt vaak niet voor pleegkinderen.
 
Sinds de decentralisatie van de Jeugdwet hebben gemeenten de mogelijkheid om de pleegzorg te verlengen. CDA Apeldoorn wil dat de gemeente daar gebruik van maakt. 

Jacomijn Zeijl heeft namens de CDA-fractie vragen gesteld over dit onderwerp.

CDA eist transparantie in proces Lelystad Airport

maandag, 08 januari 2018 21:47 Geschreven door Apeldoorn Actueel

Het CDA wil meer transparantie in de besluitvorming rond Lelystad Airport. Sinds het besluit net voor de zomer over de aanvliegroutes van en naar het vliegveld, zijn veel mensen telkens weer overvallen door de gevolgen hiervan.

Vliegtuigen vliegen veel lager dan van te voren werd verwacht en doen dit ook over zeer lange stukken. Hierdoor wordt een groot deel van de inwoners van Gelderland geconfronteerd met geluidsoverlast en zijn er zorgen op het gebied van de veiligheid. De gebrekkige communicatie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het niet betrekken van inwoners, ondernemers en overheden bij deze besluiten heeft ervoor gezorgd dat het wantrouwen bij inwoners groot is.

Op dit moment vinden er bestuurlijke overleggen plaats tussen de minister en bestuurders uit de regio. Deze overleggen zijn vertrouwelijk. Dat moet anders, aldus Kees van Baak. “Wij eisen transparantie. Bij dit soort grote, ingrijpende besluiten, die een groot maatschappelijk effect hebben, moet helder zijn wat er besproken en besloten wordt. Het past niet om dit in ‘achterkamertjes’ te doen. Van de bestuurlijke overleggen zijn geen verslagen bekend. Ook is niet helder welke besluiten er genomen worden en met welke inzet de bestuurders aan tafel zitten.”

Vandaar dat het CDA Gelderland, gelijktijdig met het CDA Overijssel, CDA Flevoland, CDA Drenthe, CDA Friesland en de CDA-Tweede Kamerfractie schriftelijke vragen heeft gesteld. Van Baak: “Wij willen allemaal openheid en transparantie, voor alle betrokkenen”.

Daarnaast is gevraagd naar meer en concretere informatie over de belevingsvluchten, zodat inwoners ook zelf kunnen ervaren wat er staat te gebeuren met de opening van Lelystad Airport.

“Werk aan de Winkel”: Verkiezingsprogramma PvdA Apeldoorn

dinsdag, 07 november 2017 21:39 Geschreven door Apeldoorn Actueel

Tijdens de Ledenvergadering van PvdA Apeldoorn op 1 november j.l. is het verkiezingsprogramma ‘Werk aan de winkel’ van de PvdA Apeldoorn vastgesteld. Dit zorgvuldig samengestelde programma omvat de koers die Apeldoorn de komende jaren zou moeten varen. Het besturen van een gemeente als Apeldoorn met een grote stad, een groot aantal dorpen en een omvangrijk buitengebied is veelomvattend. De PvdA geeft in haar programma haar visie op de ontwikkeling van onze gemeente en de ambities die we hebben voor de komende jaren. Die gaan verder dan alleen de komende vier jaar.

Vasthouden aan strategische doelstellingen uit structuurvisie ‘Apeldoorn biedt ruimte’
Het kiezen van strategische doelstellingen voor de gemeente werkt alleen als je er gedurende een langere periode aan werkt en niet om de zoveel jaar een nieuwe lijn kiest. De PvdA wil daarom voor de periode 2018 – 2022 vasthouden aan de drie gemeentelijke doelstellingen uit de structuurvisie, met duurzaamheid als rode draad. Duurzaamheid is en blijft een belangrijk speerpunt van de Gemeente Apeldoorn, dat vanzelfsprekend is en in elk beleid een plek heeft.

 1. Het versterken van onze veelzijdige en innovatieve economie.
  2. Het versterken van het toeristisch toplandschap.
  3. Het versterken van de comfortabele gezinsstad.
  4. We voegen daar de ambitie van de sociale gemeente aan toe, want de economie, toerisme en een comfortabele gezinsstad floreren optimaal in een stad waar solidariteit voorop staat! In het nieuwe omgevingsplan voor Apeldoorn moet de sociale gemeente een belangrijke plek krijgen.

Speerpunten en ambities van de PvdA
Het besturen van een grote stad met een aantal dorpen en een groot buitengebied is een immense opgave. Dat blijkt wel uit de vele onderwerpen en portefeuilles die er zijn. Het is daarom belangrijk om te kiezen en focus aan te brengen. De PvdA Apeldoorn legt om die reden voor de periode 2018 – 2022 de focus op de volgende thema’s. Dit zijn onze ambities.

 1. Werk voor iedereen en een solide sociaal vangnet voor hen die daar op zijn aangewezen.
  2. Toegankelijke en betaalbare zorg in de wijken en de dorpen.
  3. Betaalbaar en fijn wonen, met nadruk op het goedkope en middensegment.
  4. Onderwijs met toekomst en een goede aansluiting op de arbeidsmarkt.
  5. Op naar een echt duurzame samenleving en een circulaire economie.

Het volledige verkiezingsprogramma
Het volledige verkiezingsprogramma ‘Werk aan de winkel!’ vindt u hier.

Willekeurige afbeelding

Geen afbeeldingen

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief om het nieuws niet te missen