vrijdag 24 november 2017 | Login
Politiek

Politiek (173)

Apeldoorn kent net als andere gemeentes in Nederland politieke partijen. Deze partijen strijden om de 4 jaar om de gunst van de kiezer. Maar ook buiten deze periodes om zijn de politieke partijen zichtbaar in onze gemeente

Laatste Nieuws

Wim Willems wordt lijsttrekker van Lokaal Apeldoorn

donderdag, 29 juni 2017 21:31 Geschreven door

De ledenvergadering van Lokaal Apeldoorn heeft Wim Willems unaniem gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Wim zit sinds 2005 in de Apeldoornse gemeenteraad. In 2011 volgde hij Henk Schutte op als fractievoorzitter van Leefbaar Apeldoorn.

Lokaal Apeldoorn ontstond in september 2015 door samenvoeging van de fractie Leefbaar Apeldoorn en de voormalige raadsleden van de fractie Gemeentebelangen. Hierdoor werd Lokaal Apeldoorn in grootte de tweede partij in de Apeldoornse gemeenteraad

Nathan Stukker lijsttrekker CDA Apeldoorn

donderdag, 01 juni 2017 18:25 Geschreven door
Op woensdag 31 mei hebben de leden van het CDA Apeldoorn Nathan Stukker gekozen als lijsttrekker voor het CDA bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Stukker (37) is sinds 2011 wethouder voor het CDA Apeldoorn en was daarvoor vanaf 2006 gemeenteraadslid en vanaf 2010 fractievoorzitter.

Jacqueline van Leeuwen (voorzitter CDA Apeldoorn): “Nathan Stukker heeft de afgelopen jaren laten zien dat hij veel voor Apeldoorn betekent. Met Nathan gaan we voor lef en elan en kiezen we voor continuïteit en kwaliteit. Hij is zeer gemotiveerd om zich ook de komende periode in te zetten voor onze mooie stad en onze inwoners.”
 
Nathan Stukker: “Ik vind het een voorrecht om de CDA lijst opnieuw aan te mogen voeren! Apeldoorn is een prachtige stad, omringt door schitterende dorpen. Als wethouder, maar zeker ook als vader van 3 jonge kinderen, is Apeldoorn een fijne gemeente om in het wonen. De afgelopen jaren heb ik in mijn rol als wethouder een bijdrage geleverd aan het financiële herstel van de gemeente. Apeldoorn is gekozen tot excellente evenementenstad, is de MKB-vriendelijkste stad van Nederland geworden en staat in de top 10 van meest gelukkige gemeenten. Wij staan er goed op! Maar tegelijkertijd is Apeldoorn niet af. Een deel van onze inwoners kan het tempo van onze samenleving niet bijhouden. Voor die groep blijf ik, blijft het CDA zich onverminderd sterk maken. En dat doen wij ook voor goed onderwijs, voor een uitdagend cultureel aanbod en voor kwalitatieve sportvoorzieningen. Kortom er is nog genoeg doen!"

Nieuwe cursus Politiek actief voor inwoners van gemeenten Apeldoorn

dinsdag, 11 april 2017 19:50 Geschreven door

Op 31 mei start een nieuwe cursus Politiek Actief in de gemeentehuizen van de samenwerkende gemeenten. Deze gratis cursus biedt inwoners de gelegenheid om een kijkje te nemen achter de schermen van de lokale politiek.

In november van 2016 en in januari van dit jaar gaven de gemeenten in totaal al 5 cursussen, maar de aanvragen blijven binnenkomen. De cursus is een mooie manier om meer te weten te komen over de werkzaamheden van de gemeenteraad, de manier waarop besluitvorming tot stand komt en de invloed die inwoners kunnen uitoefenen op deze lokale besluitvorming.

Quillermo Iglesias Patiño, één van de cursisten van vorig jaar: In november vorig jaar heb ik meegedaan aan de eerste cursus Politiek Actief. Ik heb hierdoor veel meer besef gekregen over hoe je "het spel" speelt met "medestanders"en "tegenstanders" om doelen te kunnen  bereiken. Doordat ik de cursus heb gevolgd ben ik nu bewust geworden van het gegeven dat er écht meerdere wegen naar Rome leiden.

Voor wie is de cursus bedoeld?
De cursus Politiek Actief is bedoeld voor iedereen die erover nadenkt politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. Er zijn ook veel inwoners die willen weten hoe zij meer invloed kunnen uitoefenen op de lokale besluitvorming. Ook daarvoor is de cursus zeer geschikt.

Hoe werkt de politiek?
Welke actieve rol kunt u als inwoner spelen? Wat is aan de Rijksoverheid, wat aan de gemeente? Wanneer is het College aan zet en wat zijn de bevoegdheden van de gemeenteraad? Tijdens de cursus Politiek Actief komen dit soort vragen aan bod.

Programma
De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten. Naast theoretische kennis, verbeteren de deelnemers ook hun vaardigheden, zoals debatteren, en krijgen ze een training over lobbyen bij een gemeente. Theorie wordt afgewisseld met praktische opdrachten. Gastdocenten geven presentaties en uiteraard ontmoeten de deelnemers ook lokale politici en bestuurders om ervaringen uit de praktijk te horen.

Het programma ziet er als volgt uit:

–  woensdag 31 mei:  Introductie en kennismaking, algemene staatsinrichting
–  woensdag 7 juni:  De gemeente
–  woensdag 14 juni:  Lobbyen bij de gemeente
–  woensdag 21 juni:  De gemeenteraad
–  woensdag 28 juni:  Debatteren
–  datum nader te bepalen per gemeente: Raadsvergadering bijwonen

De cursusdagen zijn verspreid over de 3 gemeenten. Het bijwonen van de raadsvergadering gebeurt voor alle deelnemers in hun eigen gemeente. U kunt kosteloos aan de cursus deelnemen. Wanneer een bijeenkomst in een andere gemeente wordt gehouden, bestaat de mogelijkheid om uw reiskosten te declareren. Voorafgaand aan de start van de cursus is er per gemeente een kennismakingsbijeenkomst.

Aanmelden
Heeft u interesse? Inwoners van de gemeente Apeldoorn kunnen zich tot 24 mei 2017 aanmelden via  e-mail: . Gelieve bij de aanmelding uw naam, telefoonnummer en e-mailadres te vermelden. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Aangezien er een beperkt aantal cursusplaatsen beschikbaar is geldt de volgorde van inschrijving.

Lokaal Apeldoorn en D66 geven gebruikt computers gemeente Apeldoorn een tweede leven bij zwerfjongeren

donderdag, 30 Maart 2017 16:33 Geschreven door

Je denkt het niet zo snel bij een stad als Apeldoorn, maar naar schatting leven hier 130 jongeren op straat. Voor hen zijn een warme douche, ouders die klaar staan en een schoon bed niet vanzelfsprekend. Daarom is de wens om onderdak te hebben zo goed te begrijpen. Van daaruit kunnen de jongeren een uitkering aanvragen, hun leven opnieuw inrichten en een nieuwe start maken.

Alles gaat tegenwoordig digitaal. Om zaken als een uitkering te kunnen regelen, te zoeken naar werk en hun leven weer op de rit te krijgen, hebben de ex zwerfjongeren computers nodig. Hoe mooi zou het zijn als de gebruikte computers van de gemeente Apeldoorn op deze wijze een tweede leven kunnen krijgen?

Dit hebben Lokaal Apeldoorn en D66 voor elkaar gekregen. Sukran Aksoy (LA), Annika Lemmen (LA) en Mariëtta Buitenhuis (D66) overhandigen de computers op donderdag 30 maart om 16:00 uur op het Stadhuis Apeldoorn symbolisch aan Marco Betman, medewerker bij Outreachend. Outreachend is gevestigd aan de Asselsestraat 65 en is beter bekend onder de naam “het JIP” (Jongeren Informatie  Punt). Marco staat dag en nacht klaar voor dak- en thuisloze jongeren.

populair Nieuws

Tijdens de Ledenvergadering van PvdA Apeldoorn op 1 november j.l.…
Myrthe Kuiper stopt als gemeenteraadslid van CDA Apeldoorn. Een nieuwe…
De ledenvergadering van Lokaal Apeldoorn heeft Wim Willems unaniem gekozen…
CDA Apeldoorn organiseert een politieke avond over het agrarische buitengebied. …

Gymnasium leerlingen kruipen in de huid van een raadslid

vrijdag, 17 Maart 2017 21:23 Geschreven door

Op vrijdag 24 maart organiseert de D66-fractie een politiek debat voor 89 leerlingen van het Stedelijk Gymnasium. Tijdens deze bijeenkomst wordt aan de jongeren een aantal fictieve politieke dilemma’s voorgelegd.

Kennis maken met de politiek
D66 vindt het belangrijk dat jongeren zo vroeg mogelijk kennis maken met de (lokale) politiek. Daarom worden de leerlingen op 24 maart aanstaande uitgenodigd in de Apeldoornse raadszaal. D66-wethouder Mark Sandmann zal de leerlingen vertellen over de lokale politiek en zal die middag de fictieve raadsvergadering voorzitten.

September 2013
Het politieke debat is afgeleid van de activiteit die in september 2013 op initiatief van Paula Donswijk (fractievoorzitter van D66 in Apeldoorn) georganiseerd is voor gasten van de Apeldoornse gemeenteraad. Door middel van casussen en het daadwerkelijk in de raadszaal verdedigen van projecten om een meerderheid te krijgen achter één project, werd hen gevraagd voor een avond in de huid van een raadslid te kruipen. Op 24 maart 2017 wordt voor de vierde keer de activiteit voor scholieren georganiseerd. De eerste keer was in 2014 voor de leerlingen van de KSG en in 2015 en 2016 voor het Gymnasium. Het leidt elke keer tot enthousiaste debatten tussen de fictieve fracties,  die voor een dag deel uitmaken van bijvoorbeeld een fictieve Sociale Partij, of een Groene en Duurzame Partij.

Fictieve casus
De leerlingen zullen tijdens de activiteit een fictieve casus voorgelegd krijgen: de gemeenteraad heeft een meevaller van één miljoen. Waaraan wordt het bedrag besteed? De binnenstad, een duurzaam fonds of woningen voor de minima? Aan de leerlingen van het Gymnasium de opdracht om te bedenken waar het geld naartoe moet. “Maar ook om met hun medeleerlingen in debat te gaan over de keuze van hun fictieve fractie voor een bepaald project en argumenten te bedenken waarom het geld juist niet naar een ander project zou moeten gaan,” zegt fractievoorzitter Paula Donswijk, “Zo gaat dat in het echt natuurlijk ook.”

Apeldoorn perfecte afspiegeling van beeld bij de verkiezingen

donderdag, 16 Maart 2017 12:46 Geschreven door

Van de 124.480 stemgerechtigden in Apeldoorn hebben 102.508 mensen op woensdag 15 maart hun stem uitgebracht voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dat is 82.6% van het aantal stemgerechtigde kiezers.

De grootste partij in Apeldoorn is VVD met 22516 stemmen. De gemeente Apeldoorn telt bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 15 maart 2017 meer stemgerechtigde inwoners dan vier jaar geleden. Mochten er in 2012 nog 121.480 Apeldoorners het stemhokje in, op 15 maart van dit jaar zijn dat er 2.660 meer: in totaal 124.480. Het gaat om een stijging van 2,2 procent.

In 96 stembureaus kreeg de Apeldoornse stemgerechtigden de gelegenheid een stem uit te brengen. In de stembureaus in Apeldoorn zijn 102.858 stempassen (inclusief gevolmachtigden) geteld. Het opkomstpercentage was 82.6 %. Er zijn 102.508 geldige stemmen uitgebracht. Er waren 153 blanco stemmers en 197 ongeldige stemmen.

Uitslag verkiezingen 15 maart 2017 Uitslag verkiezingen 12 september 2012
VVD 22516 VVD 24094
PvdA 5998 PvdA 24289
PVV 11740 PVV 7506
SP 8359 SP 7791
CDA 12962 CDA 7821
D66 12426 D66 7405
ChristenUnie 4936 ChristenUnie 3860
GroenLinks 8879 GroenLinks 1967
SGP 3308 SGP 2945
Partij voor de Dieren 3063 Partij voor de Dieren 1772
50Plus 3272 50Plus 1659
OndernemersPartij 108 NL 13
VNL 359 LP 41
DENK 2019 DPKDPK 68
Nieuwe Wegen 107 LDP 22
Forum voor Democratie 1701 AEP 38
De Burger Beweging 60 PVDT 83
Vrijzinnige Partij 22 SOPN 132
GeenPeil 54 MENS 205
Piratenpartij 311 Piratenpartij 250
Artikel 1 42    
Niet Stemmers 59    
LP 19    
Lokaal in de Kamer 65    
Jezus Leeft 63    
StemNL 6    
MenS en Spirit/ Basisinkomenpartij/ V-R 54    
       
Totaal 102.508 Totaal 91961
Blanco 153 Blanco 124
Ongeldig 197 Ongeldig 154
Tot+Bl+Ong 102858 Tot+Bl+Ong 92239
       
Opkomstpercentage 82,62% Opkomstpercentage 75,58%

Apeldoorn mag stemmen op 96 locaties vandaag

woensdag, 15 Maart 2017 19:22 Geschreven door

Het zal niemand ontgaan zijn, vandaag mag het Nederlandse volk weer zijn stem laten horen voor de Tweede Kamerverkiezingen. In de gemeente Apeldoorn is dit mogelijk in totaal 96 stembureaus verdeeld over de gemeente.

Vanmorgen rond 10:00 uur lag de opkomst bij een peiling door de gemeente op 13%, en dat was 2% lager dan de vorige Tweede Kamerverkiezingen in 2012. Maar rond de klok van 13:00 uur was de achterstand alweer weggewerkt en had 33% van alle stemgerechtigden in de gemeente al al zijn of haar mening laten weten. Ook in 2012 was de opkomst rond dit tijdstip 33%. Rond de klok van 16:30 uur had naar schatting 49% van de stemgerechtigden in Apeldoorn een stem uitgebracht.

De laatste landelijk cijfers van 17:45 uur laten een opkomstpercentage van 55% zien. Deze liggen een stuk hoger dan in 2012, toen was de opkomst rond de 48%. De hogere opkomst is bij veel stembureaus te merken, waar het drukker is dan bij de vorige verkiezingen. De gemeente Apeldoorn heeft op 46 stembureaus al nieuwe stembussen laten bezorgen door de hogere opkomst. Als meer dan 1100 stemgerechtigden een stembureau bezocht hebben laat de gemeente een extra stembus aanrukken.

De hogere opkomst is mogelijk mede te verklaren door het zonnige weer. Tijdens regenachtige verkiezingen bleven in het verleden meer mensen thuis. In totaal doen 28 partijen mee aan de Tweede Kamerverkiezingen, met gezamenlijk 1.116 kandidaten. Dat aantal was sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer zo hoog en leverde een extra groot stemformulier op. Kiezers kunnen een stem uitbrengen op 393 vrouwen en 723 mannen.

Stemmen kan nog tot 21:00 uur en dan sluiten de deuren van het stembureau om aan het tellen van de stemmen te beginnen.

UPDATE: Rond 20.00 uur heeft naar schatting ruim 80% van de stemgerechtigden in Apeldoorn een stem uitgebracht.

CDA-kandidaat Lenny Geluk: aandacht voor zorgen over de zorg

woensdag, 08 Maart 2017 19:16 Geschreven door

Zorg is een van de speerpunten voor het CDA voor de aankomende verkiezingen. In dat kader bezocht CDA-kandidaat voor de Tweede Kamer Lenny Geluk afgelopen vrijdag St. Elisabeth in  Zutphen en Zorgcentrum Mandala Talma Borg in Apeldoorn. Samen met een delegatie van lokale CDA’ers en CDA Senioren sprak ze met cliënten, personeel en directie. Geluk: “De zorg verdient onze volle aandacht. Voor het CDA is goede zorg een kwestie van beschaving.”

Tijdens de bezoeken deelden de ervaringsdeskundigen hun zorgen over de zorg met de CDA-delegatie. Zo werd het mogelijk sluiten van de spoedeisende hulp-afdeling van regionale ziekenhuizen genoemd. Maar ook de kosten van behandelingen, het dreigende gebrek aan goed personeel en de grote hoeveelheid tijd die besteed wordt aan papierwerk in plaats van aan het bed. In de ouderenzorg was de eenzaamheid die mensen kunnen ervaren een punt van aandacht.

CDA-kandidaat Geluk: “Door de medische vooruitgang worden we allemaal steeds ouder. Dat betekent ook dat de zorg voor elkaar steeds belangrijker wordt. Het CDA vindt het daarbij belangrijk dat ouderen, chronisch zieken en gehandicapten altijd moeten kunnen vertrouwen op de zorg die ze nodig hebben. Ik neem de aandachtspunten die we vandaag gehoord hebben, dan ook zeker mee naar Den Haag.”

Willekeurige afbeelding

9e8dc80b9bb8b2f04f628a8bc61c6b58_L.jpg

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief om het nieuws niet te missen