zaterdag 20 oktober 2018 | Login
Gemeente

Gemeente (556)

De gemeente Apeldoorn brengt meerdere keren per week berichten naar buiten om de inwoners te informeren. Dit kan een wegafsluiting zijn, een bijzondere vergadering of totaal iets anders. Deze informatie is ook hier terug te vinden.

Laatste Nieuws

Gemeente Apeldoorn zet vervangende gezinnen in het zonnetje

maandag, 02 juli 2018 20:21 Geschreven door

Jaarlijks zetten tientallen Apeldoornse gezinnen zich in voor een kind van een ander. Zij zijn een vervangend gezin in de vorm van een steungezin, pleeggezin of gezinshuis. Op zaterdag 30 juni zette de gemeente Apeldoorn deze gezinnen in het zonnetje om hen te bedanken. Alle Apeldoornse vervangende gezinnen en de kinderen waar zij voor zorgen waren uitgenodigd.

Zomers feestje
Apeldoornse steungezinnen, pleeggezinnen en gezinshuisouders passen hun leven aan om kinderen uit een ander gezin extra liefde en aandacht te geven. Daarvoor wil de gemeente Apeldoorn hen graag bedanken. Op zaterdag 30 juni 2018 waren alle Apeldoornse vervangende gezinnen en de kinderen waar zij voor zorgen uitgenodigd voor een zomers feestje. Er werd fanatiek gesport en gespeeld, maar ook kennisgemaakt met andere vervangende gezinnen. Wethouder Detlev Cziesso: “Het liefst gun je ieder kind een fijne gezinsomgeving. Wanneer dat in het eigen gezin niet lukt, is het ontzettend fijn dat er andere gezinnen zijn die een kind willen en kunnen opvangen. Het is heel belangrijk en waardevol dat deze gezinnen zich inzetten voor het kind van een ander. Dat waarderen wij enorm en daarvoor willen wij hen graag bedanken.”

Steungezinnen, pleeggezinnen en gezinshuisouders
Kinderen hebben een stabiele leefsituatie, liefde en aandacht nodig. Niet in ieder gezin lukt dit echter even goed. Soms speelt er zoveel in een gezin dat kinderen daar last van krijgen. Steungezinnen bieden dan een steuntje in de rug door bijvoorbeeld een maaltijd te verzorgen of een middag in de week een kind uit school op te vangen. Soms zijn er situaties waarin kinderen niet meer thuis kunnen blijven wonen. Dan worden zij opgevangen in een pleeggezin of gezinshuis, waar de kinderen met vaste (professionele) opvoeders veilig kunnen opgroeien en de juiste begeleiding krijgen.

InHuis
In het programma InHuis worden gezinnen gezocht die extra liefde en aandacht willen geven aan één of meerdere kinderen uit een ander gezin. Op maandagavond 12 november 2018 vindt er een informatieavond plaats voor geïnteresseerden. Op de informatieavond geeft een aantal organisaties informatie over de verschillende vormen van het opvangen van een kind. Daarnaast vertellen ervaren pleeg-, steun- en gezinshuisouders over hun situatie. Meer informatie op www.samengoedvoorelkaarapeldoorn.nl/inhuis.

Verbouwing stadhuis stap dichterbij

vrijdag, 22 juni 2018 19:12 Geschreven door

Vandaag ondertekenden wethouder Wim Willems en directeur Rolf Abbringh van BAM Bouw en Techniek – Regio Oost de overeenkomst voor de verbouwing van het stadhuis. Na de bouwvak gaat de aannemer het stadhuis verbouwen tot het Huis van de Stad. Tijdens de verbouwing verhuizen de publieksbalies naar het Activerium. Het Omgevingsloket, het Energieloket en de Kavels+Pandenwinkel verhuizen naar het voormalig Belastingkantoor aan het Stationsplein. Op 1 januari 2020 wordt het Huis van de Stad in gebruik genomen.

Na het doorlopen van twee Europese aanbestedingsprocedures is BAM Bouw en Techniek, gevestigd in Apeldoorn, geselecteerd als aannemer voor de renovatie van het stadhuis. Duurzaamheid is een belangrijk vertrekpunt voor de renovatie. BAM zet in haar aanpak maximaal in op hergebruik van materialen en toepassing van biobased nieuwe materialen.

Voor de verbouwing van het stadhuis werkt BAM samen met lokale werknemers en onderaannemers.

Verhuizing publieksbalies
Vanaf 2 juli kunnen inwoners voor alle gemeentelijke dienstverlening terecht bij het Werkplein Activerium en Inkomen aan de Deventerstraat 46. Inwoners kunnen hun fiets daar makkelijk kwijt. Bezoekers die toch met de auto komen, kunnen hun auto op vijf minuten loopafstand parkeren in parkeergarage Marktplein. Bij het Werkplein Activerium is een aantal invalideparkeerplaatsen aanwezig.

Verhuizing overige medewerkers en loketten
De overige medewerkers verhuizen in augustus naar het voormalig Belastingkantoor. Ook het Energieloket, het Omgevingsloket en de Kavels+Pandenwinkel verhuizen naar het pand aan het Stationsplein.

Het verhuizen van de publieksbalies en de medewerkers biedt de beste garantie voor de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening, de kwaliteit van de verblijfsomgeving voor medewerkers en bezoekers en geeft financieel dezelfde uitkomst qua kosten. De kosten voor de verbouwing kunnen gedekt worden uit het bestaande krediet. Ook geeft de aannemer een korting bij het verhuizen naar een tijdelijke locatie.

Compact en goedkoper
Nu het stadhuis een kwart eeuw oud is, is groot onderhoud noodzakelijk. Zo moet bijvoorbeeld het klimaatsysteem volledig vernieuwd worden en wordt het gebouw energiezuiniger gemaakt. Daarnaast wordt het gebouw verbouwd zodat de dienstverlening kan verbeteren en meer medewerkers in het stadhuis een werkplek krijgen. Dit groot onderhoud zorgt voor compacte en efficiënte huisvesting van medewerkers. Het kantoor van het Activerium is daardoor niet meer nodig en de energierekening gaat fors omlaag. Hierdoor is de gemeente straks jaarlijks minder geld kwijt aan huisvestingskosten dan nu.

 

Apeldoorn sluit 2017 af met 19,9 miljoen euro positief

donderdag, 21 juni 2018 20:26 Geschreven door

De gemeente Apeldoorn heeft in 2017 19,9 miljoen euro meer ontvangen dan uitgegeven. Dat blijkt uit de jaarrekening van 2017. De gemeente laat daarmee een solide financiële huishouding zien. Apeldoorn staat er nu dan ook een stuk beter voor dan een paar jaar geleden.

Wethouder van financiën Detlev Cziesso is blij met de uitkomsten van de jaarrekening. “Het laat zien dat ons financiële beleid van de laatste jaren goed uitpakt. Het gaat zelfs sneller dan verwacht.” Maar hij waarschuwt ook: “Apeldoorn komt uit een diep dal. Ook voor de komende jaren zullen wij dus nog hard moeten werken om financieel weer helemaal gezond te worden.”

Desalniettemin ziet Cziesso ook kansen. “Met dit soort goede berichten kunnen wij ook voorzichtig kijken naar investeringen die bijdragen aan onze doelstellingen om Apeldoorn nog leuker, aantrekkelijker, socialer en leefbaarder te maken.”

Eén van de redenen dat de resultaten van 2017 zo positief zijn, is dat het weer goed gaat met het Grondbedrijf. Door de aantrekkende economie worden de gronden sneller verkocht dan voorheen, waardoor het Grondbedrijf weer meer winst maakt.

Welzijnssubsidies verlengd met oog op kwaliteit

woensdag, 20 juni 2018 21:41 Geschreven door

De organisaties die in de gemeente Apeldoorn inwonersondersteuning, vrijwilligersondersteuning, ontmoetingsplekken en andere welzijnsvoorzieningen verzorgen, houden hun subsidie voor 2019 en in sommige gevallen ook nog voor 2020. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarvoor gekozen om de organisaties de tijd en de rust te bieden om de afgesproken veranderingen goed vorm en inhoud te kunnen geven.

De verlenging houdt in, dat de huidige aanbieders hun diensten ook in 2019 en (deels) in 2020 blijven leveren, tegen dezelfde voorwaarden. Pas daarna kunnen nieuwe aanbieders weer subsidie aanvragen.

Concreet gaat het om de zogeheten algemene voorzieningen: maatschappelijke opvang, ondersteuning voor vrijwilligers en mantelzorg (met twee jaar verlengd) en ontmoeting en dagbesteding, arbeidsmatige dagbesteding en inwonersondersteuning (1 jaar verlengd). Dit zijn bijvoorbeeld  de ontmoetingsplekken in de wijk, diverse vormen van dagbesteding en ondersteuning door organisaties zoals Stimenz, MEE, De Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid, Don Bosco en de Kap. 

Basisvoorzieningen

De voorzieningen waarover het hier gaat, vormen de basis in de buurten, wijken en dorpen binnen de gemeente. Hiermee probeert de gemeente te bereiken dat meer mensen in een buurt, wijk of dorp elkaar helpen. Actieve professionals en vrijwilligers kunnen problemen vroeg herkennen en daardoor erger voorkomen. Als dit systeem van laagdrempelige ondersteuning goed functioneert is er minder gespecialiseerde, individuele hulp nodig.

Doorontwikkeling

Om dit te bereiken is samen met de betrokken instellingen de Transformatieagenda Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd opgesteld, met daarin de koers voor de algemene voorzieningen voor 2018-2020. Doel is kwalitatief nog betere voorzieningen, die binnen hun stadsdeel samenwerken met andere relevante organisaties, flexibel en ondernemend zijn en efficiënt werken. De verantwoordelijke wethouders Nathan Stukker en Detlev Cziesso: “Het kost tijd en energie om daaraan te werken. Om die reden hebben we ervoor gekozen het de organisaties daarmee nu niet te belasten en de subsidies te verlengen.”

populair Nieuws

Op vrijdag 14 september 2018 start de provincie Gelderland met…
De organisaties die in de gemeente Apeldoorn inwonersondersteuning, vrijwilligersondersteuning, ontmoetingsplekken…
Jaarlijks zetten tientallen Apeldoornse gezinnen zich in voor een kind…
Het Apeldoornse gevelfonds behoort niet tot de prijswinnaars van 2018,…

Aanpassing Vrij op Naamprijzen na 1 juli 2018

maandag, 04 juni 2018 20:10 Geschreven door

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten per 1 juli 2018 de Vrij op Naamprijzen van nieuwbouwwoningen te verhogen. Op lokaal niveau maken gemeente en ontwikkelaars altijd afspraken over de ondergrens van de Vrij op Naamprijzen. Omdat aardgasvrij bouwen kostenverhogend werkt, worden deze prijzen in de categorieën “goedkoop” en “middelduur” nu aangepast. Concreet gaat het om een variabele prijsverhoging tot maximaal € 23.500,-.

Met deze verhoging kunnen duurzame nieuwbouwwoningen betaalbaar worden gebouwd. Voor de kopers heeft deze verhoging nauwelijks consequenties. Door de extra –veelal voordelige- financieringsmogelijkheden voor duurzaamheid blijft een nieuwbouwwoning betaalbaar, en krijgt de koper straks bovendien een veel lagere energierekening. 

Wat verandert er per 1 juli  2018?
Door een recente wetswijziging kan de gemeente geen omgevingsvergunningen voor nieuwbouw meer verlenen die zijn aangevraagd na 1 juli 2018 en waar de verwarming/warm water met aardgas plaats vindt. Bij uitzondering kan een gemeente er voor kiezen om hiervan af te wijken, de mogelijkheden en wenselijkheid hiertoe zullen echter zeer beperkt zijn.

Dat betekent dus, dat gemeenten samen met netwerkbeheerders en ontwikkelaars in overleg gaan over praktische toepassingen van alternatieven voor aardgas bij nieuwbouw.

Duurzaamheid en betaalbaarheid
Als gemeente hebben we beperkte sturingsmogelijkheden maar wel duidelijke streefpunten waar het gaat om bouwen: betaalbaarheid en duurzaamheid.

Omdat de Vrij op Naamprijzen (VON) vast liggen en aardgasvrij bouwen kostenverhogend werkt, is het belangrijk om hierop te anticiperen. Gezien de naderende datum van 1 juli is snelheid geboden.

Daarnaast zijn er nu ook al ontwikkelaars die BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw) of Nul op de meter willen bouwen en deze meerkosten (nog) niet in rekening kunnen brengen, terwijl de gemeente Apeldoorn vanuit haar duurzaamheidsambities dit juist wil stimuleren en faciliteren.

De koper
Door de extra –veelal voordelige- financieringsmogelijkheden voor duurzaamheid blijft een nieuwbouwwoning betaalbaar voor kopers. Navraag bij hypotheekverstrekkers leert namelijk dat deze duurzaamheidskosten grotendeels extra gefinancierd kunnen worden, naast natuurlijk de reguliere bijkomende kosten. Voor kopers zijn de financiële gevolgen bij de aankoop dus niet alleen beperkt, maar doen  ze met een gasloze nieuwbouwwoning een investering  die toekomstbestendig is met een lagere maandlast voor energie.


Wijzigingen op de Elektriciteits- en Gaswet
Op 3 april jl. heeft de Eerste Kamer de wet Voortgang Energietransitie (VET) aangenomen. De wet gaat 1 juli 2018 definitief in.

Deze wet bevat wijzigingen van de Elektriciteits- en Gaswet, waardoor de plicht om nieuwbouwwoningen aan te sluiten op het gasnet komt te vervallen. Daarmee biedt de wet dus handelingsperspectief voor gemeenten en ontwikkelaars bij nieuwbouw.

Eervolle vermelding voor gevelfonds Apeldoorn

donderdag, 31 mei 2018 21:00 Geschreven door

Het Apeldoornse gevelfonds behoort niet tot de prijswinnaars van 2018, maar heeft vanuit de Europa Nostra Awards 2018 op 24 mei een eervolle vermelding ontvangen. De jury geeft deze ‘Special Mention’ aan opvallende bijdragen aan de conservering en vergroting van Europees cultureel erfgoed.

Het juryrapport over het gevelfonds luidt als volgt: "Dit project benadrukt het belang van het herstellen van winkelpuien als middel om Europese stadscentra nieuw leven in te blazen. Het is een mooi voorbeeld van een lokaal initiatief tussen overheid en ondernemers.” Wethouder Mark Sandmann: “Ik ben erg trots op het feit dat Apeldoorn op Europees niveau een eervolle vermelding heeft ontvangen. Met het gevelfonds wordt steeds meer Apeldoornse historie gepresenteerd op een manier die iedereen kan meemaken en beleven.”

In totaal hebben 31 Europese landen 163 projecten ingediend.

Het gevelfonds
Het Apeldoornse gevelfonds richt zich op het verbeteren van winkelpuien in de binnenstad. De vaak nog mooie historische bovenkant van de panden wordt zo weer beter zichtbaar en het totale beeld verbetert. Inmiddels zijn zo’n 25 gevels aangepakt, waaronder recent de gevel van Esprit aan de Hoofdstraat.
Het unieke historische karakter van de Apeldoornse binnenstad, die haar eerste bloeitijd kende rond 1900, is zo veel beter zichtbaar geworden. Meer informatie over het gevelfonds is te lezen op www.apeldoorn.nl/gevelfonds.

Symposium
Gemeenten, binnenstadmanagers, pandeigenaren, ondernemers en andere belangstellenden kunnen zich aanmelden voor een symposium over het Apeldoornse gevelfonds. Het symposium wordt gehouden op dinsdagavond 3 juli in het ACEC-café. Er wordt dan meer verteld over de economische waarde van erfgoed en het belang van erfgoed voor de beleving van de binnenstad. Ook praktische zaken en succesfactoren van het Apeldoornse gevelfonds komen deze avond aan bod.  De gemeente Apeldoorn organiseert het symposium in samenwerking met Stichting Centrum Management Apeldoorn.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via www.formdesk.com/apeldoorn/gevelfonds. Vanwege een beperkt aantal plaatsen is de aanmelding pas definitief na bevestiging.

Brede zorgopleiding van start

donderdag, 17 mei 2018 19:23 Geschreven door

In september gaat het eerste brede opleidingstraject van start dat tot stand is gekomen door het Zorgplatform Apeldoorn. Dit Zorgplatform bestaat uit diverse zorgorganisaties, onderwijsinstellingen en de gemeente Apeldoorn, ondersteund door het platform leren en werken.

Zij werken sinds begin dit jaar intensief samen om het tekort aan breed opgeleide zorgverleners op te lossen en kansen te bieden aan geïnteresseerden in zorg en welzijn. Op 5 juni organiseren zij een informatiemiddag in het Stadhuis voor mensen die interesse hebben in een opleiding en baan in de zorg.

De deelnemende zorginstellingen en zorgopleidingen zorgen ervoor dat leerlingen in verschillende zorginstellingen (cure, care en ook het maatschappelijk domein) hun praktijkopleiding krijgen. De opleiding zelf zal ook praktijk gestuurd en vraaggericht zijn. Dit betekent dat de leerling regie heeft op wat hij/zij nodig heeft qua leer- en praktijkervaring om een brede professional te worden. Op die manier komen er meer zorgverleners op de arbeidsmarkt die breed in de regio ingezet kunnen worden.

Leren in carrousel vorm

De partijen die meedoen hebben ieder een aantal leerplekken beschikbaar gesteld, zowel op MBO als HBO niveau. De leerling die in dienst komt bij een werkgever, gaat tijdens de opleiding in ieder geval één periode praktijkervaring opdoen bij een andere deelnemende organisatie. De praktijkplekken zijn beschikbaar op alle terreinen van zorg, zoals langdurige zorg, ouderenzorg, thuiszorg en maatschappelijke zorg.

Voorafgaand aan de opleiding doorloopt de leerling een oriëntatieperiode van een maand om een goede opleidingskeuze te kunnen maken. De leerling bepaalt zelf de route, in overleg met de begeleiders op de werkvloer en het onderwijs.

Werkgeverschap

Leerlingen die in het kader van het project Verbrede Leerpaden bij een andere organisatie praktijkervaring opdoen dan de eigen werkgever waar het dienstverband bestaat, blijven in dienst bij de eigen werkgever. Het uitwisselen van studenten gebeurd dus met behoud van volledig werkgeverschap. 

Instroom

Het project Verbrede Leerpaden is bedoeld voor iedereen die interesse heeft om te werken in zorg en welzijn. Dit kan vanuit een bestaande baan bij een andere werkgever, vanuit een uitkeringssituatie, maar ook bijvoorbeeld binnen de eigen zorgorganisatie. 

Informatiemarkt

Dinsdag 5 juni is er een informatiemarkt in het stadhuis in Apeldoorn. Meer informatie

Gemeenten verrast door surseance Vérian dochter Care & Clean BV

woensdag, 16 mei 2018 20:38 Geschreven door

De gemeenten Brummen, Voorst, Heerde, Epe en Apeldoorn zijn verrast door het nieuws dat Vérian Care & Clean, die huishoudelijke hulp levert, surseance van betaling heeft aangevraagd en gekregen.

Er is een  bewindvoerder benoemd door de rechtbank, die samen met de bestuurder en de directie de leiding heeft gekregen over Vérian Care & Clean BV. De gemeenten hebben nauw contact met de directie en de bewindvoerder. Doel van dit contact is continuïteit van ondersteuning en werk.

In tegenstelling tot in Apeldoorn is Vérian in de gemeenten Brummen, Voorst, Heerde en Epe een aanbieder die veel cliënten voorziet van huishoudelijke hulp. De colleges van deze gemeenten voelen zich niet alleen betrokken bij de ontstane situatie maar maken zich ook zorgen over de eventuele gevolgen voor de ruim 1200 cliënten en de 299 medewerkers.

Willekeurige afbeelding

Geen afbeeldingen

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief om het nieuws niet te missen