vrijdag 24 november 2017 | Login
Gemeente

Gemeente (503)

De gemeente Apeldoorn brengt meerdere keren per week berichten naar buiten om de inwoners te informeren. Dit kan een wegafsluiting zijn, een bijzondere vergadering of totaal iets anders. Deze informatie is ook hier terug te vinden.

Laatste Nieuws

Afsluiter actie tegen 'wildstallen' beloont gebruikers van de bewaakte fietsenstalling

donderdag, 09 november 2017 19:04 Geschreven door
Zaterdag 11 november komt de binnenstad van Apeldoorn wederom bol te staan van de heideplantjes en koffievouchers. Dit keer echter vanuit de fietsenstallingen.
Op deze laatste dag zullen de heideplanten en waardebonnen worden uitgedeeld aan gebruikers van de stallingen. Wie zijn fiets stalt in een van de vijf bewaakte fietsenstallingen in de binnenstad kan dus een groen presentje of een voucher voor een lekker kopje koffie verwachten.

De afgelopen weken werden fietseigenaren op diverse zaterdagen verrast met een heideplantje aan het stuur. Om het stadshart van Apeldoorn groen te houden werden fietsen die op een onhandige plaats gestald waren 'verbloemd' op een Veluwse manier: met heideplantjes. Ook werden er fietshangers uitgedeeld die bij de stallingen inleverbaar zijn voor een koffievoucher. Deze voucher is nog tot en met 21 november a.s. inleverbaar bij vijf horecazaken in de binnenstad, te weten Hotel et le Café de Paris, Klein Berlijn, Kaldi Koffie & Thee, Doppio Espresso en Salon 1813.

Trouwe gebruikers van de bewaakte fietsenstalling worden natuurlijk niet overgeslagen. Goed gedrag moet ook beloond worden.

Fietsers vaker voorrang bij slecht weer

donderdag, 02 november 2017 19:46 Geschreven door
Op initiatief van de Cleantech Regio en het bedrijf Technolution is er een koppeling gerealiseerd tussen een landelijke online buienradar en de verkeerscentrales. Dankzij de voorspellingen uit buienradar weten de verkeerslichten dat er een bui op komst is. Deze kunnen dan alvast extra voorrang geven aan de fietser.

Dit zorgt voor korte wachttijden bij verkeerslichten en kan een fietser helpen een regen- of hagelbui voor te blijven of sneller doorgang te krijgen. Op de kruising Molenstraat Centrum-Quarles van Uffordlaan wordt de koppeling voor het eerst in gebruik genomen. Als het hier gaat regenen, krijgt de fietser ten opzichte van het autoverkeer op de centrumring dubbel zo vaak groen, ten koste van de doorstroming van het autoverkeer. Daarmee is dit de eerste locatie in Nederland waar online weergegevens in verband staan met verkeerslichten. Dit soort maatregelen kan de wachttijd voor fietsers halveren.

Klik-m haken verdwijnen en proef met luiercontainers start

woensdag, 01 november 2017 20:12 Geschreven door
Om Apeldoorners te stimuleren zoveel mogelijk afval te scheiden, gaan er de komende maanden een aantal dingen veranderen. Zo start Circulus-Berkel vanaf 1 november met het plaatsen van extra ondergrondse PMD-containers voor hoogbouw. Deze ondergrondse containers vervangen vanaf 1 januari de klik-m haken. Daarnaast geven we gehoor aan de oproep om luiers van het restafval te kunnen scheiden. Met een proef van vijf luiercontainers krijgt men de kans om luiers en incontinentiemateriaal apart weg te brengen. Deze ontwikkelingen bereiden Apeldoorn voor op de uitvoering van het nieuwe recycleplan.

Ondergrondse PMD-containers
Vanaf 1 november gaat Circulus-Berkel van start met het plaatsen en ombouwen van 39 ondergrondse PMD-containers. Dit zullen een aantal bestaande restafvalcontainers zijn, papier- of glas- containers die weinig gebruikt werden en enkele nieuwe containers. Bewoners van hoogbouw krijgen een brief met de locatie van de dichtstbijzijnde PMD-container thuisgestuurd.

De klik-m haken gaan weg omdat er op diverse locaties doorlopend afval aan de haken hing, ook buiten de ophaaldagen om. Dit zorgde voor een rommelig straatbeeld en veel ergernis bij omwonenden. Vanaf 1 januari 2018 mogen er geen plastic zakken meer bij de bekende lantaarnpalen geplaatst worden.

Proef met luiercontainers
Naar aanleiding van de vele reacties op het conceptrecycleplan is besloten om een proef met luiercontainers te doen. Vanaf 1 januari 2018 start deze proef met vijf luiercontainers. Deze worden, verspreid over Apeldoorn, bij verschillende winkelcentra geplaatst. Apeldoorners met kinderen in de luiers of incontinentiemateriaal kunnen zich aanmelden voor de proef. Dit kan vanaf 20 november via de website van Circulus-Berkel: www.circulus-berkel.nl. Er kan een beperkt aantal huishoudens deelnemen aan de proef. Per container zijn dit 100 huishoudens. Deelnemers aan de proef krijgen een pasje waarmee zij gebruik kunnen maken van de luiercontainers.

Na drie maanden wordt de balans opgemaakt. Verschillende aspecten zoals gebruiksvriendelijkheid, technische werking en administratieve verwerking worden beoordeeld. Op basis hiervan wordt bepaald of de proef leidt tot definitieve invoering van de luiercontainer in Apeldoorn.

Rotonde “AGOVV” drie weken dicht

donderdag, 26 oktober 2017 16:09 Geschreven door
De rotonde “AGOVV” gaat in november drie weken dicht voor werkzaamheden. De rotonde maakt onderdeel uit van de Ring Apeldoorn West en verbindt de Jachtlaan, JC Wilslaan, Laan van Spitsbergen en Kennedylaan. In opdracht van de gemeente vervangt aannemer KWS het asfalt. Ook wordt de veiligheid voor fietsers verbeterd.

Werkzaamheden
Op de rotonde wordt het asfalt vervangen en worden de fietspaden rood gemarkeerd en verhoogd aangebracht. Dit zorgt voor een betere verkeersveiligheid. De gehele rotonde en de directe omgeving worden tijdens het werk afgekoppeld. Afkoppelen houdt in dat het regenwater niet meer in het riool terecht komt. Dat is beter voor het milieu en voorkomt overstroming bij zware regenval.

Volledige afsluiting
De volledige afsluiting is noodzakelijk om de veiligheid tijdens het werk aan de rotonde te garanderen. Dat maakt het ingrijpend voor zowel aanwonenden als voor het doorgaand verkeer.

Start maandag 6 november
Aannemer KWS start met de werkzaamheden aan de rotonde op maandag 6 november aanstaande. In de eerste week (6 t/m 12 november) is nog in twee richtingen doorgaand verkeer mogelijk tussen de Laan van Spitsbergen en de Jachtlaan. Voor fietsers wordt een omleidingsroute ingesteld. De volgende drie weken (13 november t/m 1 december) wordt de rotonde volledig afgesloten. Alleen verkeer vanaf de Laan van Spitsbergen richting de JF Kennedylaan is dan nog mogelijk, via de Polhoutlaan. Doorgaand verkeer wordt via de hoofdwegen omgeleid.

populair Nieuws

De Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd deed in januari 2017 onderzoek…
Van 20 - 26 november is het de landelijke week…
Om Apeldoorners te stimuleren zoveel mogelijk afval te scheiden, gaan…
Zaterdag 11 november komt de binnenstad van Apeldoorn wederom bol…

Bijstandsaanvragers in Apeldoorn en Epe worden snel en goed geholpen

donderdag, 12 oktober 2017 19:50 Geschreven door

Mensen die 27 jaar of ouder zijn en bijstand willen aanvragen bij hun gemeente, kunnen in twaalf gemeenten onvoldoende snel een aanvraag doen, aldus de Nationale Ombudsman in het onderzoek ‘Behoorlijke Bijstand’. Volgens het onderzoek is Apeldoorn één van deze gemeenten en zou daarmee haar inwoners die bijstand willen aanvragen tekort doen. De gemeenten Apeldoorn en Epe nemen, bij monde van de Apeldoornse wethouder Kruithof, afstand van deze conclusie. Integendeel, in Apeldoorn en Epe worden mensen die bijstand aanvragen goed en snel geholpen.

Het onderzoek van de Ombudsman richt zich op de vraag of een gemeente een zoektermijn hanteert voordat burgers daadwerkelijk een (schriftelijke) aanvraag om bijstand in kunnen dienen. Volgens de Ombudsman is een dergelijke zoekperiode in strijd met de wet. Inderdaad hanteren de gemeenten Apeldoorn en Epe een zoekperiode van twee weken. In die tijd wordt, samen met de aanvrager, gekeken of er mogelijkheden zijn om aan het werk te komen. Vaak lukt dat, en lukt het binnen die twee weken niet dan wordt de ‘formele’ aanvraag ingenomen en volgt doorgaans de volgende dag de beschikking. En de uitkering start natuurlijk vanaf het moment dat de klant zich voor het eerst meldde. Mocht trouwens direct bij de eerste melding al duidelijk zijn dat het binnen twee weken niet lukt om aan het werk te komen, dan wordt de aanvraag direct in behandeling genomen. Kortom, daar waar de wet een afhandelingstermijn toestaat van acht weken, handelt Apeldoorn de aanvragen binnen maximaal drie weken af. Op die manier wordt het belang van de inwoner prima bediend. Apeldoorn herkent zich daarom niet in de conclusies van de Nationale Ombudsman.

Ontwerp nieuw gemeentewerf gepresenteerd

vrijdag, 06 oktober 2017 19:27 Geschreven door

Het voorlopig ontwerp voor de nieuwe gemeentewerf is vandaag gepresenteerd. Aan de Sleutelbloemstraat, op de plek van het voormalig politiebureau, komt de nieuwe werf van Beheer en Onderhoud van de gemeente Apeldoorn. Het gebouw vervangt de huidige locaties aan de Vlijtseweg. In het ontwerp zijn duurzaamheid en functionaliteit de belangrijkste voorwaarden. Ook de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit was zeer positief over het ontwerp.

Duurzaamheid

Gemeentelijk vastgoed wordt steeds duurzamer en dit komt ook terug in het ontwerp van het nieuwe werkgebouw. Zo komt er bovenop het gebouw een grote overkapping, vol gelegd met zonnepanelen. Dit zonnedak voorziet in de eigen stroombehoefte van de werf maar levert ook energie voor andere (gemeentelijke) gebouwen. Ook wordt er zo veel mogelijk gebruik gemaakt van gerecycled materiaal, zo worden betonresten van het oude politiekantoor hergebruikt in het nieuwe werkgebouw.

"Apeldoorn heeft de ambitie om op termijn energieneutraal te zijn. Naast energiebesparing zal hiervoor ook veel energie lokaal en duurzaam moeten worden opgewekt" aldus wethouder Mark Sandmann. "We willen als gemeente Apeldoorn zelf natuurlijk het goede voorbeeld geven. Dat doet we onder andere door de verduurzaming van ons eigen vastgoed. Dit nieuwe pand is daar weer een mooi voorbeeld van.”

Beheer en Onderhoud

De gemeente Apeldoorn verricht alle werkzaamheden aan de openbare ruimte voor het zuidelijke deel van Apeldoorn vanuit het Werkgebouw Zuid. In het noordelijk deel van de gemeente worden de verschillende werklocaties nu ook samengebracht op één centrale plek, aan de Sleutelbloemstraat. De planning is om begin 2018 te starten met de bouw en het gebouw voor 1 januari 2019 op te leveren.

Bij de nieuwe gemeentewerf zullen de functies ‘werf’ en ‘gladheidsbestrijding’ gecombineerd worden. Het is functioneler om dit samen te voegen en komt de werkprocessen ten goede. Daarbij is de nieuwe locatie aan de Sleutelbloemstraat gunstig gelegen, wat positief is voor de aanrijtijden bij gladheidsbestrijding. De oude locaties aan de Vlijtseweg worden vrijgemaakt vanwege ontwikkelplannen in de Kanaalzone. Ook de nieuwe gemeentewerf geeft een extra impuls aan de Kanaalzone.

Proefrondje voor strooiwagens in Apeldoorn

woensdag, 04 oktober 2017 22:11 Geschreven door

Apeldoorn maakt zich klaar voor de winter. Om goed voorbereid te zijn op een nieuw strooiseizoen, gaan gladheidsbestrijders zaterdag 7 oktober al op pad voor een proefronde. Maar liefst 30 strooivoertuigen gaan de weg op tijdens deze generale repetitie. Op de testdag krijgen medewerkers uitgebreide instructies en testen zij het strooimateriaal en de routes.

Een aantal strooiroutes is gewijzigd ten opzichte van eerdere jaren. Dit betekent dat er enkele rijbanen en fietspaden komen te vervallen, en tegelijkertijd ook nieuwe strooiroutes zijn toegevoegd. Door de aanpassingen zijn de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en doorstroming geoptimaliseerd. Het aantal gestrooide kilometers blijft nagenoeg hetzelfde. Ook de prioriteiten blijven ongewijzigd.

Een deel van de strooiwagens heeft dit jaar voor het eerst software om automatisch te strooien. Dit systeem bepaalt automatisch waar en met welke strooibreedte er gestrooid moet worden. Dit maakt het strooien zuiniger, veiliger en nauwkeuriger. Daarbij stuurt een GPS-navigatie de chauffeur nu automatisch langs de strooiroute, hierdoor kunnen medewerkers zich nu volledig op het verkeer richten.

Na afloop wordt het proefdraaien geëvalueerd en eventuele aanpassingen gedaan. Op deze manier wil Apeldoorn zo goed mogelijk voorbereid zijn op het winterseizoen. 

Forse uitbreiding fietsenstallingen op NS-station

donderdag, 28 september 2017 21:10 Geschreven door
Maandag 2 oktober starten de voorbereidingen voor de uitbreiding van de fietsenstalling aan de Aventus-zijde van het station. Er komt een nieuwe dubbellaagse stalling die eind 2017 gereed moet zijn.

Hiermee komen er 570 gratis fietsenstallingen bij op het NS-station. “Extra fiets-parkeerplekken op het station juichen wij als fietsstad natuurlijk van harte toe!”, aldus wethouder Kruithof. De gemeente Apeldoorn trekt samen op met ProRail en de Provincie Gelderland bij de uitbreiding van het aantal stallingsmogelijkheden rondom het station. In de toekomst komen er nog meer stallingen in de omgeving van het station.

Willekeurige afbeelding

7fb78b5d0dcee2bdf5fe6aeba1ffd66f_M.jpg

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief om het nieuws niet te missen