vrijdag 23 februari 2018 | Login
Gemeente

Gemeente (531)

De gemeente Apeldoorn brengt meerdere keren per week berichten naar buiten om de inwoners te informeren. Dit kan een wegafsluiting zijn, een bijzondere vergadering of totaal iets anders. Deze informatie is ook hier terug te vinden.

Laatste Nieuws

Groot onderhoud brug Landdrostlaan

dinsdag, 20 februari 2018 19:56 Geschreven door

De Bruggelerbrug aan de Landdrostlaan is toe aan onderhoud en krijgt daarom een flinke opknapbeurt. Van 21 t/m 22 februari en 19 maart t/m 12 april worden delen van de brug en het rijdek vervangen. Tijdens deze werkzaamheden is de brug niet toegankelijk voor autoverkeer. Het fiets- en voetpad naast de betreffende brug blijven wel begaanbaar. Autoverkeer wordt tijdelijk omgeleid via de ringweg.

Werkzaamheden
De brug over het Apeldoorns Kanaal verbindt de Lange Amerikaweg met de Landdrostlaan. Op 21 en 22 februari wordt de gehele bovenkant van de brug verwijderd en bewerkt in de fabriek. Hierna is de Bruggelerbrug weer toegankelijk voor verkeer. Vervolgens vindt er onderhoud aan de rest van de brug plaats. Dit neemt langere tijd in beslag. Aannemer Salverda Bouw werkt van 19 maart tot en met 12 april onder andere aan de vervanging van het wegdek.

Sporthallen Matenpark en Mheenpark stuk duurzamer

maandag, 19 februari 2018 20:03 Geschreven door

Energiebesparing en het opwekken van duurzame energie zijn belangrijke thema’s voor de gemeente Apeldoorn. Beide dragen bij aan de energietransitie waar Nederland volop mee bezig is. Belangrijk onderdeel van het energiebeleid van de gemeente is dat Apeldoorn stap voor stap al haar eigen gebouwen aan het verduurzamen is. Zo wordt deze week de laatste hand gelegd aan de plaatsing van 360 zonnepanelen op het dak van sporthal Matenpark. En recent heeft een verlichtingsbedrijf de binnen- en buitenverlichting van sporthal Mheenpark verduurzaamd en het energieverbruik hiermee ruim gehalveerd.

360 zonnepanelen
Het dak van sporthal Matenpark bestaat uit een lager en hoger gelegen deel. Op het hoge dak liggen 320 zonnepanelen en dat werk is vorige week zo goed als afgerond door het Apeldoornse bedrijf Mulder Duurzaam. De 40 panelen op het lager gelegen dak plaatsen zij deze week. Naar verwachting wordt in deze hal tijdens de zomervakantie ledverlichting aangebracht.

Energieverbruik gehalveerd en betere lichtkwaliteit
In sporthal Mheenpark zijn sinds de kerstvakantie in totaal 241 verouderde (TL) verlichtingsarmaturen door het bedrijf Lumeco vervangen door nieuwe LED armaturen. Mede dankzij de hoge kwaliteit van de armaturen (met componenten die ook vervangbaar zijn) is de levensduur in vergelijking met de oude verlichting vertienvoudigd.

Naast de nieuwe armaturen zijn de kleedruimtes en bergingen van de sporthal ook voorzien van bewegingssensoren zodat verlichting automatisch uitschakelt als ruimtes niet gebruikt worden. In vergelijking met de oude situatie is het energieverbruik ruim gehalveerd, en ook de lichtkwaliteit voor de gebruikers is verbeterd. Bij conventionele TL verlichting is soms sprake van flikkerende verlichting, de gebruikers van sporthal Mheenpark zullen hier geen last meer van hebben.

De sporthal is tijdens de kerstvakantie aangepakt, om overlast voor de gebruikers te voorkomen. In de periode daarna zijn de overige ruimtes (toiletten, gangen, kantine en buitenverlichting) voorzien van ledverlichting. Daarnaast komen ook op deze sporthal  later dit jaar zonnepanelen te liggen. Vorige week is de aanbesteding hiervoor gestart.

Energietransitie
Einddoel van de gemeente is dat Apeldoorn in de toekomst evenveel energie verbruikt als zij opwekt en een energie-neutrale gemeente wordt. Dit kan de gemeente niet alleen realiseren, ook de inzet en hulp van bedrijven en inwoners is hard nodig. En er gebeurt gelukkig ook al heel veel. Op de energie-pagina van de gemeente leest u meer over wat u kunt doen.

Gemeente Apeldoorn zet uitstapprogramma prostituees voort

zaterdag, 17 februari 2018 19:51 Geschreven door

Gemeente Apeldoorn neemt de financiering van het uitstapprogramma voor prostituees in Apeldoorn op zich. Het uitstapprogramma is in 2016 gestart door Veiligheidshuis Noord- en Oost-Gelderland (NOG). Het programma voorziet in een behoefte en daarom zet de gemeente het voort.

Hulp voor prostituees die willen uitstappen
Het Veiligheidshuis NOG heeft voor de gemeente Apeldoorn in 2016 opdracht gegeven om een uitstapprogramma te ontwikkelen voor prostituees boven de 24 jaar. Het programma is ontwikkeld door Rebelz, deze hulpverlener ondersteunt en begeleidt prostituees die willen uitstappen. Het programma voor de gemeente Apeldoorn richt zich op sekswerkers die zelf besluiten de prostitutie te willen verlaten. Naast dit programma bestaat er een ketenaanpak die is ingericht om jongeren tot 24 jaar uit de gedwongen prostitutie op te sporen en te bevrijden. Het Veiligheidshuis NOG is een samenwerking tussen gemeenten, justitie, politie en zorgorganisaties.

Zonder hulp uitstappen niet mogelijk
De resultaten van en ervaringen met het programma zijn vanaf de start in 2016 geëvalueerd. Uit de evaluatie blijkt  onder andere dat er behoefte is aan hulp bij het uitstappen en dat ex-prostituees zeer tevreden zijn over de hulp. Sinds2016 hebben 21 prostituees contact gehad met een maatschappelijk werker over hun voornemen om uit te stappen. Eind 2017 hebben 20 dames de prostitutie verlaten,  7 dames hebben de hulp van Rebelz niet langer nodig, 13 dames krijgen op dat moment nog hulp.  De dames die zijn gesproken, hebben allemaal aangegeven dat het voor hen niet mogelijk was geweest om zonder hulp te stoppen met prostitutie. De hulp wordt ook aan mannelijke sekswerkers aangeboden. Sekswerkers die informatie, advies of ondersteuning nodig hebben, kunnen contact opnemen met Rebelz via of telefonisch via 06-34065480.

Gemeente Apeldoorn neemt financiering op zich
Het Veiligheidshuis NOG heeft de ontwikkeling van het programma gefinancierd. Nu de ontwikkeling rond is, stopt de financiering van het Veiligheidshuis. Omdat de hulp gewaardeerd wordt en er behoefte aan hulp blijkt te zijn, heeft het college van burgemeesters en wethouders besloten dat de gemeente Apeldoorn de  financiering van deze hulp op zich neemt.

Renovatie zwembad De Sprenkelaar noodzakelijk

donderdag, 15 februari 2018 19:36 Geschreven door

Het college van burgemeester en wethouders wil een onderzoek naar de (toekomstige) behoefte aan overdekte zwembaden in Apeldoorn. Aanleiding is het verzoek van de stichting zwembad Noord- Oost van circa 500.000 euro voor de renovatie van zwembad De Sprenkelaar. Voor het toekomstbestendig maken van het zwembad is renovatie of nieuwbouw noodzakelijk. 

De Sprenkelaar is inmiddels bijna vijftig jaar oud. Ondanks de renovatie in jaren 2013 tot en met 2015, nadert het zwembad langzaam het einde van zijn levensduur. Het gebouw is verouderd. Het bad is niet toekomstbestendig als het gaat om duurzaamheid. Om het zwembad nog jaren open te kunnen houden, zijn forse investeringen onontkoombaar. Het college heeft daarom opdracht gegeven tot een bouwkundige inspectie van het pand en tot het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan. Daarnaast wil het college inzicht in de (toekomstige) behoefte aan overdekte zwembaden in Apeldoorn. Afhankelijk van de resultaten van beide onderzoeken wil het college met de gemeenteraad bespreken of renovatie of nieuwbouw van het zwembad nodig is.

Eerder onderzoek
Om aan de vraag naar zwemonderwijs en sportverenigingen te kunnen voldoen heeft de gemeente in de periode 2008-2011 eerder onderzoek gedaan naar de behoefte aan openbaar toegankelijk overdekte zwembaden. Er is toen ook gewerkt aan plannen om De Sprenkelaar te vervangen door nieuwbouw op dezelfde locatie. Aan die plannen is vanwege bezuinigingen de jaren daarop geen vervolg aan gegeven.

Apeldoorn kent twee openbaar toegankelijk overdekte zwembaden. Malkander in het zuidwestelijke deel van de stad en de Sprenkelaar in het noordoostelijke deel. Zwembad Malkander is het bezit van de gemeente en wordt geëxploiteerd door Accres.

populair Nieuws

De gemeente Apeldoorn en waterschap Vallei en Veluwe werken samen…
Vandaag heeft het college ingestemd met subsidieverlening aan de Atletiekunie:…
De Bruggelerbrug aan de Landdrostlaan is toe aan onderhoud en…
Sinds 2015 heeft gemeente Apeldoorn bij Menzis een goede en…

Apeldoorn sluit zich aan bij Statiegeldalliantie

donderdag, 08 februari 2018 19:41 Geschreven door
Met de Statiegeldalliantie slaan organisaties uit Nederland en België de handen ineen voor de uitbreiding van statiegeld. De invoering van statiegeld op blikjes en flesjes is een belangrijke maatregel om zwerfafval tegen te gaan. Inmiddels zijn er 72 Nederlandse gemeenten die zich hebben aangesloten bij het initiatief.

“Wij hebben meerdere projecten op dit vlak gedaan en we zien dat een financiële prikkel werkt”, zo legt wethouder Mark Sandmann de betrokkenheid van Apeldoorn uit. “Het uitbreiden van statiegeld is een goede manier om zwerfafval tegen te gaan. Daarbij draagt de recycling van blikjes en plastic flesjes bij aan onze ambities op het gebied van circulaire economie”.

Oproep aan het kabinet
Via de Statiegeldalliantie roepen de Nederlandse deelnemers het kabinet-Rutte op om statiegeld dit jaar uit te breiden naar blikjes en plastic flesjes. Het draagvlak voor dit standpunt groeit snel: sinds de start van de Statiegeldalliantie in november 2017 heeft het Nederlands-Belgische initiatief al 216 partners gekregen, waaronder organisaties, bedrijven en gemeenten. Ook de eerste provincie is aangehaakt, Noord-Brabant, evenals de eerste supermarktketen, Ekoplaza.

Meer informatie: www.statiegeldalliantie.org

Netwerkhulp voor werkzoekende alleenstaande ouders

woensdag, 07 februari 2018 19:45 Geschreven door

Veel mensen in Nederland vinden werk of stages via andere mensen in hun omgeving, met behulp van hun netwerk. Maar het hebben en onderhouden van een sterk netwerk is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom start de gemeente Apeldoorn in maart 2018 met een proef om alleenstaande werkzoekende ouders te verbinden met ervaren netwerkers.

Wat is de 10 voor 10 Challenge?
Het doel van de 10 voor 10 Challenge is om 10 netwerkbuddy’s te koppelen aan 10 alleenstaande ouders en daarmee hun netwerk te vergroten, en ook de kans op werk. Een maand lang zullen de 10 netwerkers hun ervaring en netwerk delen met een werkzoekende alleenstaande ouder. De challenge start op 12 maart en eindigt op 12 april 2018. Aanmelden kan nog tot 20 februari.

Alleenstaande werkzoekende ouders gezocht
Ben jij een alleenstaande moeder of vader en op zoek naar werk? Lijkt het je leuk om daar hulp bij te krijgen door in contact te komen met een netwerkbuddy? Meld je dan aan voor de 10 voor 10 Challenge. In totaal worden er 10 deelnemers gezocht. Kijk op www.apeldoorn.nl/10voor10challenge voor meer informatie of stuur een e-mail naar .

 

De Biologische Boerenmarkt verhuist

dinsdag, 06 februari 2018 21:27 Geschreven door

Vanaf donderdag 15 februari 2018 verhuist de biologische boerenmarkt van het Leienplein naar (een deel van) het parkeerterrein Asselsestraat /Tuinstraat (tegenover Middelink). Met de komst van meer horeca op het Leienplein, kwam de biologische markt daar in het gedrang. Op het parkeerterrein tegenover Middelink heeft de markt weer de ruimte. De markt vindt elke donderdag plaats van 09:00 uur tot 14:00 uur.

De markt
De biologische boerenmarkt is een kleine gezellige markt. De markt bestaat op dit moment uit drie ondernemers en er is een mogelijkheid om uit te breiden met een beperkt aantal kramen.

Ruim 6.100 inwoners maken gebruik van collectieve zorgverzekering van gemeente

dinsdag, 06 februari 2018 21:23 Geschreven door

Sinds 2015 heeft gemeente Apeldoorn bij Menzis een goede en betaalbare collectieve zorgverzekering geregeld. De zorgverzekering is bedoeld voor alle inwoners van de gemeente met een laag inkomen en/of hoge zorgkosten. Steeds meer inwoners maken gebruik van het aanbod van de gemeente. Elk jaar groeit het aantal nieuwe verzekerden. Op dit moment hebben 6.195 inwoners een collectieve zorgverzekering van de gemeente. In 2017 zijn 550 inwoners overgestapt. In 2018 zijn opnieuw 590 inwoners overgestapt. De gemeente organiseert ieder jaar in de maand december inloopspreekuren die goed bezocht worden. Daar kunnen inwoners terecht voor vragen en hulp bij het kiezen van het pakket.

Verzekeringspakket op maat
De verzekering heeft een gevarieerd aanbod met verschillende pakketten. Inwoners kiezen het pakket dat het beste bij hun situatie en zorgvraag past. De premie verschilt per pakket en per inkomensgroep. De premies zijn goedkoper door de korting van Menzis en de bijdrage van de gemeente. Hoe lager het inkomen, hoe meer de gemeente bijdraagt aan de premie. Een ander voordeel is dat het eigen risico mee te verzekeren is.

Veel meer dan een zorgverzekering
Sporten, bewegen en sociale contacten zijn een goede optelsom voor een betere gezondheid. De zorgverzekering van Menzis geeft kwetsbare inwoners van Apeldoorn de kans om hun gezondheid te verbeteren. Daarom is in samenwerking met de gemeente een beweegaanbod opgezet. Ruim 165 inwoners maken hiervan gebruik op verschillende locaties in de stad om te sporten, maar ook om andere mensen te ontmoeten.

Willekeurige afbeelding

da62950dc3f0aa96c08a2b080680e58c_XL.jpg

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief om het nieuws niet te missen