Gemeente

Gemeente (551)

De gemeente Apeldoorn brengt meerdere keren per week berichten naar buiten om de inwoners te informeren. Dit kan een wegafsluiting zijn, een bijzondere vergadering of totaal iets anders. Deze informatie is ook hier terug te vinden.

Laatste Nieuws

Eervolle vermelding voor gevelfonds Apeldoorn

donderdag, 31 mei 2018 21:00 Geschreven door

Het Apeldoornse gevelfonds behoort niet tot de prijswinnaars van 2018, maar heeft vanuit de Europa Nostra Awards 2018 op 24 mei een eervolle vermelding ontvangen. De jury geeft deze ‘Special Mention’ aan opvallende bijdragen aan de conservering en vergroting van Europees cultureel erfgoed.

Het juryrapport over het gevelfonds luidt als volgt: "Dit project benadrukt het belang van het herstellen van winkelpuien als middel om Europese stadscentra nieuw leven in te blazen. Het is een mooi voorbeeld van een lokaal initiatief tussen overheid en ondernemers.” Wethouder Mark Sandmann: “Ik ben erg trots op het feit dat Apeldoorn op Europees niveau een eervolle vermelding heeft ontvangen. Met het gevelfonds wordt steeds meer Apeldoornse historie gepresenteerd op een manier die iedereen kan meemaken en beleven.”

In totaal hebben 31 Europese landen 163 projecten ingediend.

Het gevelfonds
Het Apeldoornse gevelfonds richt zich op het verbeteren van winkelpuien in de binnenstad. De vaak nog mooie historische bovenkant van de panden wordt zo weer beter zichtbaar en het totale beeld verbetert. Inmiddels zijn zo’n 25 gevels aangepakt, waaronder recent de gevel van Esprit aan de Hoofdstraat.
Het unieke historische karakter van de Apeldoornse binnenstad, die haar eerste bloeitijd kende rond 1900, is zo veel beter zichtbaar geworden. Meer informatie over het gevelfonds is te lezen op www.apeldoorn.nl/gevelfonds.

Symposium
Gemeenten, binnenstadmanagers, pandeigenaren, ondernemers en andere belangstellenden kunnen zich aanmelden voor een symposium over het Apeldoornse gevelfonds. Het symposium wordt gehouden op dinsdagavond 3 juli in het ACEC-café. Er wordt dan meer verteld over de economische waarde van erfgoed en het belang van erfgoed voor de beleving van de binnenstad. Ook praktische zaken en succesfactoren van het Apeldoornse gevelfonds komen deze avond aan bod.  De gemeente Apeldoorn organiseert het symposium in samenwerking met Stichting Centrum Management Apeldoorn.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via www.formdesk.com/apeldoorn/gevelfonds. Vanwege een beperkt aantal plaatsen is de aanmelding pas definitief na bevestiging.

Brede zorgopleiding van start

donderdag, 17 mei 2018 19:23 Geschreven door

In september gaat het eerste brede opleidingstraject van start dat tot stand is gekomen door het Zorgplatform Apeldoorn. Dit Zorgplatform bestaat uit diverse zorgorganisaties, onderwijsinstellingen en de gemeente Apeldoorn, ondersteund door het platform leren en werken.

Zij werken sinds begin dit jaar intensief samen om het tekort aan breed opgeleide zorgverleners op te lossen en kansen te bieden aan geïnteresseerden in zorg en welzijn. Op 5 juni organiseren zij een informatiemiddag in het Stadhuis voor mensen die interesse hebben in een opleiding en baan in de zorg.

De deelnemende zorginstellingen en zorgopleidingen zorgen ervoor dat leerlingen in verschillende zorginstellingen (cure, care en ook het maatschappelijk domein) hun praktijkopleiding krijgen. De opleiding zelf zal ook praktijk gestuurd en vraaggericht zijn. Dit betekent dat de leerling regie heeft op wat hij/zij nodig heeft qua leer- en praktijkervaring om een brede professional te worden. Op die manier komen er meer zorgverleners op de arbeidsmarkt die breed in de regio ingezet kunnen worden.

Leren in carrousel vorm

De partijen die meedoen hebben ieder een aantal leerplekken beschikbaar gesteld, zowel op MBO als HBO niveau. De leerling die in dienst komt bij een werkgever, gaat tijdens de opleiding in ieder geval één periode praktijkervaring opdoen bij een andere deelnemende organisatie. De praktijkplekken zijn beschikbaar op alle terreinen van zorg, zoals langdurige zorg, ouderenzorg, thuiszorg en maatschappelijke zorg.

Voorafgaand aan de opleiding doorloopt de leerling een oriëntatieperiode van een maand om een goede opleidingskeuze te kunnen maken. De leerling bepaalt zelf de route, in overleg met de begeleiders op de werkvloer en het onderwijs.

Werkgeverschap

Leerlingen die in het kader van het project Verbrede Leerpaden bij een andere organisatie praktijkervaring opdoen dan de eigen werkgever waar het dienstverband bestaat, blijven in dienst bij de eigen werkgever. Het uitwisselen van studenten gebeurd dus met behoud van volledig werkgeverschap. 

Instroom

Het project Verbrede Leerpaden is bedoeld voor iedereen die interesse heeft om te werken in zorg en welzijn. Dit kan vanuit een bestaande baan bij een andere werkgever, vanuit een uitkeringssituatie, maar ook bijvoorbeeld binnen de eigen zorgorganisatie. 

Informatiemarkt

Dinsdag 5 juni is er een informatiemarkt in het stadhuis in Apeldoorn. Meer informatie

Gemeenten verrast door surseance Vérian dochter Care & Clean BV

woensdag, 16 mei 2018 20:38 Geschreven door

De gemeenten Brummen, Voorst, Heerde, Epe en Apeldoorn zijn verrast door het nieuws dat Vérian Care & Clean, die huishoudelijke hulp levert, surseance van betaling heeft aangevraagd en gekregen.

Er is een  bewindvoerder benoemd door de rechtbank, die samen met de bestuurder en de directie de leiding heeft gekregen over Vérian Care & Clean BV. De gemeenten hebben nauw contact met de directie en de bewindvoerder. Doel van dit contact is continuïteit van ondersteuning en werk.

In tegenstelling tot in Apeldoorn is Vérian in de gemeenten Brummen, Voorst, Heerde en Epe een aanbieder die veel cliënten voorziet van huishoudelijke hulp. De colleges van deze gemeenten voelen zich niet alleen betrokken bij de ontstane situatie maar maken zich ook zorgen over de eventuele gevolgen voor de ruim 1200 cliënten en de 299 medewerkers.

Apeldoorn brengt beschermde diersoorten in kaart

woensdag, 09 mei 2018 20:14 Geschreven door

Deze zomer start in Apeldoorn een onderzoek naar de aanwezigheid van beschermde diersoorten in de gemeente. Van de huismus, gierzwaluw, vleermuizen en steenmarter wordt in kaart gebracht waar ze voorkomen én wat er gedaan kan worden om deze soorten nog beter te beschermen.

De gemeente Apeldoorn laat, samen met drie woningcorporaties, de hele gemeente onderzoeken op het voorkomen van huismussen, gierzwaluwen, vleermuizen en steenmarters. Het onderzoek vindt plaats omdat de gemeente het belangrijk vindt om de natuur en biodiversiteit in onze groene gemeente zo goed mogelijk te beschermen. Daarnaast is het onderzoek nodig omdat bij bouw, sloop- en renovatieprojecten,  je deze soorten volgens de Wet natuurbescherming niet mag verstoren. En als je weet waar soorten voorkomen, dan kun je hier van tevoren al rekening mee houden.

Tot nu toe stelde de gemeente bij bouwprojecten wel de eis dat bekeken werd of er op de locatie beschermde soorten aanwezig waren, maar vonden ecologische onderzoeken meer ad-hoc plaats. Met dit omvangrijke onderzoek wordt in één keer voor de hele gemeente de aanwezigheid van beschermde diersoorten in kaart gebracht. Dit levert de gemeente informatie op die nodig is om soorten nog beter te kunnen beschermen.

Het onderzoek zal meerdere jaren lopen en wordt uitgevoerd door de ecologen van Regelink Ecologie & Landschap en Arcadis. De resultaten van het onderzoek zijn de basis voor een nieuw op te stellen soortmanagementplan. Het soortmanagementplan zal niet alleen inzicht geven in hoe het nu gaat met de soorten. Er staat ook in wat er gedaan kan worden om deze soorten nog beter te beschermen.

Het onderzoek in 2018 is de nulmeting om te bepalen hoe het nu gaat met de beschermde soorten binnen de gemeente. Na de nulmeting wordt het soortmanagementplan opgesteld en onderdeel van dit plan is dat de onderzochte soorten daarna nog tien jaar lang gemonitord zullen worden.

Vrijwilligers gezocht!
Bij het monitoren van de onderzochte soorten hebben we uw hulp hard nodig! We zoeken vrijwilligers die net als wij de natuur een warm hart toe dragen, en ons de komende jaren willen helpen bij de monitoring van vleermuizen en gierzwaluwen. Deze vrijwilligers krijgen hiervoor ook een opleiding die bestaat uit een trainingsavond en aantal keren meelopen.

Op 22 mei van 19.30 tot 21.00 uur organiseert de gemeente Apeldoorn op het stadhuis een informatiebijeenkomst voor iedereen die in dit vrijwilligerswerk geïnteresseerd is.

Wilt u de bijeenkomst bijwonen? Dan kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar:  

populair Nieuws

De organisaties die in de gemeente Apeldoorn inwonersondersteuning, vrijwilligersondersteuning, ontmoetingsplekken…
Het Apeldoornse gevelfonds behoort niet tot de prijswinnaars van 2018,…
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten per 1…
Deze zomer start in Apeldoorn een onderzoek naar de aanwezigheid…

Steeg tussen Beekstraat en Kanaalstraat tijdelijk dicht

donderdag, 03 mei 2018 21:33 Geschreven door

In verband met de nieuwbouw van het voormalige Leger des Heilspand (het pand tegenover de Lampenkoning), wordt de steeg tussen de Beekstraat en de Kanaalstraat tijdelijk afgesloten. In deze fietsdoorgang komt een zogenaamde ‘torenkraan’ te staan die nodig is om het werk goed uit te kunnen voeren.

Het werk staat los van de aangekondigde renovatie van de Marktstraat en de Beekstraat. Deze straten worden vanaf voorjaar 2019 aangepakt. Het asfalt maakt plaats voor de zelfde klinkers als in de Hoofdstraat en elders in de binnenstad liggen.

 

Betrokken organisaties positief over oplossingen N786

dinsdag, 01 mei 2018 22:09 Geschreven door

Op de provinciale weg N786 tussen Dieren en Apeldoorn doen zich al tientallen jaren diverse problemen voor op het gebied van provinciale weg, mogelijkheden om over te steken en geluid. Onder andere in Loenen en Laag Soeren. Een recent onderzoek, dat in opdracht van de provincie Gelderland is uitgevoerd, geeft als advies om te beginnen met de zuidelijke ontsluiting om Laag Soeren (tussen Eerbeek en Dieren). Verschillende organisaties, waaronder de gemeenten Rheden, Brummen, Apeldoorn, dorps- en wijkraden langs de route en het bedrijfsleven, onderschrijven dit advies. Deze organisaties willen met de provincie wel goede afspraken maken over de effecten van deze variant.

Genoemde organisaties hebben in een gezamenlijke reactie aan de provincie laten weten positief te zijn over deze oplossing maar maken nog wel een paar kanttekeningen. Zo moet de zuidelijke ontsluiting om Laag Soeren worden doorgetrokken tot de Harderwijkerweg in Eerbeek en moeten er voorafgaand aan de aanleg van het zuidelijke deel goede afspraken worden gemaakt over mogelijke gevolgen van en oplossingen voor het noordelijke deel.

Het positieve effect van deze variant is dat er minder vrachtverkeer door Loenen komt. Het verkeer langs het Kanaal wordt wel drukker waardoor de gemeenten Brummen en Apeldoorn moeten investeren in deze weg. Ook daarover willen partijen duidelijke afspraken met de provincie.

Gezinnen gezocht voor Gezinsstad Apeldoorn

dinsdag, 01 mei 2018 22:04 Geschreven door

De gemeente Apeldoorn is op zoek naar Apeldoornse gezinnen die het boegbeeld willen worden van Gezinsstad Apeldoorn. Apeldoorn wil nu en in de toekomst een stad zijn waarin families goed kunnen wonen, werken, opgroeien en oud worden. De gemeente schakelt daarom de hulp in van zeven gezinnen die willen meepraten, -denken en -doen.

Alle gezinnen zijn welkom als ambassadeur. Een groot gezin, een klein gezin, een gezin zonder kinderen, een alles-bij-elkaar-gezin, een alleen-maar-mannen-of-vrouwen-gezin, een jong-en-oud-gezin of een doe-maar-gewoon-gezin. Ieder gezin krijgt de kans om hun verhaal te delen, om te vertellen wat er al goed gaat en wat beter kan in Apeldoorn. Daarnaast is de gemeente erg benieuwd naar welke ideeën de gezinnen zelf hebben om Apeldoorn nog aantrekkelijker te maken voor families.

Aanmelden
Gezinnen die hier graag een actieve bijdrage aan willen leveren, kunnen zich aanmelden via https://www.gewooninapeldoorn.nl/werving-gezinnen. Uit alle aanmeldingen wordt een selectie gemaakt en worden uiteindelijk zeven gezinnen gekozen.

Gezinsstad Apeldoorn
Gezinsstad Apeldoorn is de komende vier jaar een van de speerpunten van de gemeente. Het heeft als doel ervoor te zorgen dat Apeldoorn een stad is én blijft waar gezinnen zich helemaal thuis voelen. Het programma richt zich op drie thema’s: buitenruimte voor iedereen, gezond en veilig opgroeien en het verbinden van generaties.

De gemeente Apeldoorn verhuist

woensdag, 18 april 2018 19:39 Geschreven door

In september begint de verbouwing van het stadhuis tot het Huis van de Stad. Tijdens de verbouwing verhuist de dienstverlening naar het Activerium en de overige medewerkers naar het oude belastingkantoor. Nu het stadhuis een kwart eeuw oud is, is groot onderhoud noodzakelijk. Zo moet bijvoorbeeld de CV worden vervangen en het gebouw energiezuiniger worden gemaakt. Daarnaast wordt het gebouw verbouwd zodat de dienstverlening kan verbeteren en meer medewerkers in het stadhuis een werkplek krijgen. Dit groot onderhoud zorgt voor compacte en efficiënte huisvesting van medewerkers. Het kantoor van het Activerium is daardoor straks niet meer nodig en de energierekening gaat fors omlaag. Hierdoor is de gemeente straks jaarlijks minder geld kwijt aan huisvestingskosten dan nu.

Het verhuizen van de publieksbalies en de medewerkers biedt de beste garantie voor de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening, de kwaliteit van de verblijfsomgeving voor medewerkers en bezoekers en geeft financieel dezelfde uitkomst qua kosten. De kosten voor de verbouwing kunnen gedekt worden uit het bestaande krediet. Ook geeft de aannemer een korting bij het verhuizen naar een tijdelijke locatie.

Bouwtijd korter door verhuizing
Met de keuze voor tijdelijke huisvesting van medewerkers in het voormalig belastingkantoor wordt de bouwtijd verkort en de risico’s beperkt. Verhuizen voorkomt onvoorzien extra kosten voor het verhuizen van medewerkers bij calamiteiten, wat extra verhuisbewegingen zou betekenen die niet ingecalculeerd zijn.

Ook garandeert de aannemer een beperking van de overlast voor omwonenden en omliggende bedrijven. De verbouwing vindt voornamelijk overdag plaats en er hoeft minimaal te worden uitgeweken naar avond- en nachtelijke uren.

Willekeurige afbeelding

94e9a685492c6074b4f1acd9e5a2fe0e_M.jpg

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief om het nieuws niet te missen