zaterdag 20 oktober 2018 | Login
Gezondheid

Gezondheid (158)

Het belangrijkste wat er is dat is gezondheid zeggen ze wel eens. Ook binnen Apeldoorn zijn er diverse zaken op gebied van gezondheid te vinden.

Laatste Nieuws

Nieuwe locatie bevolkingsonderzoek borstkanker Apeldoorn

vrijdag, 25 mei 2018 20:18 Geschreven door

Het onderzoekscentrum van het bevolkingsonderzoek borstkanker in Apeldoorn verhuist per 1 juli van De Sprengenweg 70 naar haar nieuwe locatie aan de Lange Amerikaweg 55, tegenover het Shell tankstation (schuin tegenover McDonalds) in Medisch Centrum de Veluwe.

Bevolkingsonderzoek
Alle vrouwen in de leeftijd van 50 t/m 75 jaar ontvangen eens per twee jaar een schriftelijke uitnodiging van Bevolkingsonderzoek Oost om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker. 
Vrouwen uit Apeldoorn en omgeving kunnen, na het ontvangen van de uitnodiging, vanaf 1 juli terecht op de nieuwe locatie aan de Lange Amerikaweg 55.

Veel voorkomende vorm van kanker
Borstkanker is een van de meest voorkomende vormen van kanker in Nederland. Eén op de acht vrouwen in Nederland krijgt borstkanker. De kans op genezing wordt met name bepaald door het stadium van de ziekte op het moment van ontdekking.  Door het bevolkingsonderzoek kan borstkanker in een vroeg stadium ontdekt worden. Dit verhoogt de kans op genezing. Bovendien is vaker een borstbesparende operatie mogelijk.

Bevolkingsonderzoek Oost
Bevolkingsonderzoek Oost is een van de vijf screeningsorganisaties in Nederland en voert de bevolkingsonderzoeken borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker in de provincies Gelderland en Overijssel uit.

Diagnostisch Centrum Apeldoorn naar nieuwe locatie

dinsdag, 15 mei 2018 21:19 Geschreven door

De afgelopen jaren konden patiënten voor echografie, mammografie, standaard röntgenfoto’s, bloedafname (inclusief trombosedienst) en het inleveren van urine en feces terecht bij het Gelre Diagnostisch Centrum Apeldoorn. Dit was een tijdelijke locatie op het parkeerterrein van het oude Juliana Ziekenhuis aan de Sprengenweg 70. Tot en met vrijdag 25 mei kunnen patiënten daar nog terecht. Daarna volgt de verhuizing naar de nieuwe locatie: John F. Kennedylaan 32.

Dienstverlening blijft hetzelfde
Op de nieuwe locatie blijft de dienstverlening voor de ongeveer 250 patiënten die het centrum dagelijks bezoeken hetzelfde. Er verandert ook niets aan de openingstijden. Vanaf de week van 28 mei is het Diagnostisch Centrum Apeldoorn tijdelijk gesloten vanwege de verhuizing. Patiënten kunnen dan ruim drie weken terecht op de afdeling radiologie en de poli bloedafname in Gelre Apeldoorn.

Vanaf 20 juni zijn de patiënten voor bloedafname en het inleveren van urine en feces welkom op de nieuwe locatie. Het maken van een echografie, röntgenfoto’s en mammografie onderzoek komen hier in de loop van de nazomer bij. Er wordt o.a. een nieuw röntgenapparaat geïnstalleerd, dit vraagt enige tijd. Daarom kunnen patiënten tot nader bericht voor deze onderzoeken terecht bij Gelre Apeldoorn.

Route en parkeren
Het adres van de nieuwe locatie is John F. Kennedylaan 32, 7314 PS Apeldoorn, ingang aan de Waltersingel. Op het terrein is parkeren gratis, er worden invalideparkeerplaatsen ingericht en er is een bushalte voor de deur (lijn 2 en 6). Actuele informatie is altijd te vinden op de website:

- Laboratorium: https://www.gelreziekenhuizen.nl/Prikpunten.html

- Radiologie: https://www.gelreziekenhuizen.nl/Radiologie.html

Aandacht voor de schildklier in Gelre ziekenhuizen 2018

woensdag, 25 april 2018 21:18 Geschreven door

In Nederland leven meer dan 700.000 mensen met een schildklieraandoening. Van hen gebruiken ruim 500.000 schildklierhormoon. Een groot deel van hen ondervindt ondanks medicijngebruik nog steeds (ernstige) klachten. Reden genoeg voor Gelre ziekenhuizen om mee te werken aan de landelijke Week van de Schildklier met als thema ‘Optimaal instellen luistert nauw’. Patiënten en andere geïnteresseerden kunnen op donderdag 17 mei met vragen rondom de schildklier en haar aandoeningen terecht bij de speciale informatiestands van Schildklier Organisatie Nederland (SON) op beide locaties van Gelre ziekenhuizen. Dat kan ’s ochtends van 10.00 tot 12.30 uur in de centrale hal van Gelre Apeldoorn en ’s middags van 14.00 tot 16.30 uur in Gelre Zutphen.

Wat zijn schildklieraandoeningen?
De schildklier is een klein orgaantje in de hals, dat belangrijk is voor het functioneren van vele processen in het menselijk lichaam. Mensen met een schildklieraandoening kunnen alleen een normaal leven leiden als ze goed ingesteld zijn op hun medicijnen. Voordat een schildklieraandoening ontdekt wordt, hebben mensen meestal allerlei klachten zoals moeheid, moeite met concentreren, het vaak koud hebben, aankomen of juist afvallen.

Optimaal instellen luistert nauw
Goed instellen op schildklierhormoon (levothyroxine) is vaak lastig. In de praktijk blijkt dat veel patiënten (nog) niet goed zijn ingesteld. Dat wil zeggen dat de bloedwaarden ondanks medicatie buiten de normaalwaarden vallen. Daarnaast houden sommige mensen (ernstige) klachten, ook als de bloedwaarden ‘normaal’ zijn. Als een schildklierpatiënt bij ’normale waarden’ nog klachten heeft, is verfijnen van de dosering gewenst (fijn-instelling). Bij veel patiënten is niet bekend dat een kleine aanpassing van de dosering een wereld van verschil kan maken voor de kwaliteit van leven. Het proces luistert dus nauw, vraagt inzicht van de patiënt en een goede samenwerking tussen arts en patiënt. Bij de informatiestand is de nieuwe SON folder ‘Optimaal instellen luistert nauw’ gratis verkrijgbaar.

Schildklier Organisatie Nederland
SON zet zich in voor de belangen van alle schildklierpatiënten. De activiteiten zijn gericht op verbetering van de zorg en het welzijn van mensen met een schildklieraandoening. SON verzorgt voorlichting, geeft telefonisch advies, organiseert lotgenotencontact en informatiebijeenkomsten en bevordert wetenschappelijk onderzoek, zie www.schildklier.nl.

Meer informatie over de Week van de Schildklier en SON is te vinden op www.weekvandeschildklier. Jongeren met een chronische ziekte zoals een schildklieraandoening kunnen vragen stellen en ervaringen delen op de interactieve website: www.cyberpoli.nl.

Verhuizing prikpunt Beekbergen

donderdag, 05 april 2018 19:34 Geschreven door

Vanaf 6 april 2018 kunnen patiënten (van de trombosedienst) voor bloedafname terecht in het nieuwe prikpunt van Gelre ziekenhuizen in Beekbergen. Voorheen was het prikpunt in Gezondheidscentrum Papenberg, Loenenseweg 1.

Het nieuwe prikpunt is gevestigd in:

Dorpscentrum De Hoge Weye, Dorpstraat 34, 7361 AV Beekbergen.
Openingstijden: maandag van 8.30 – 9.30 uur en op vrijdag van 10.00 – 11.00 uur.

Actuele informatie over de prikpunten van Gelre ziekenhuizen is altijd te vinden op: https://www.gelreziekenhuizen.nl/Prikpunten.html

populair Nieuws

Dialyse Centrum Apeldoorn huist vanaf heden in een nieuw ingerichte…
Gelre ziekenhuizen Apeldoorn houdt op maandag 12 mei een voorlichtingsbijeenkomst…
Op 6 september houdt Gelre ziekenhuizen voor de vierde keer…
Gelre ziekenhuizen Apeldoorn houdt op maandag 8 september een voorlichtingsbijeenkomst…

Ziekenhuisapotheeklaboratorium van Gelre ziekenhuizen uniek door dubbele accreditatie

woensdag, 21 Maart 2018 18:59 Geschreven door

Het klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium (KFTL) van de ziekenhuisapotheek van Gelre ziekenhuizen is uniek in Nederland. Dit komt omdat het sinds kort zowel ISO-15189 als ISO-17025 geaccrediteerd is.

Wat betekent ISO-15189 en ISO-17025?
Vele medische laboratoria zijn ons al voorgegaan met de accreditatie op basis van de internationale standaard ISO-15189. Dit keurmerk houdt voor ziekenhuisapotheken in dat de hoge kwaliteit van geneesmiddelbepalingen en adviezen hierover internationaal worden erkend. Het KFTL heeft daarnaast ook de ISO-17025 accreditatie behaald voor testlaboratoria. De ziekenhuisapotheek is trots dat het KFTL, door het behalen van beide accreditaties, zich aantoonbaar onderscheidt en daarmee een unieke positie in Nederland inneemt.

Wat is de meerwaarde van deze accreditaties?
“Onze diensten voorzien onder meer in farmacotherapie op maat en in de behandeling van vergiftigingen op individueel niveau. De ISO-15189 accreditatie laat zien dat wij voor onze patiënten betrouwbare kwaliteit leveren. De meerwaarde van twee accreditaties is echter dat de analyse van geneesmiddelen en drugs niet alleen in lichaamsmateriaal, maar ook in niet-lichaamsmateriaal geaccrediteerd is”, vertelt ziekenhuisapotheker Lutea van Gendt. “Het KFTL heeft zich bijvoorbeeld gespecialiseerd in de enorme wereld van de nieuwe verdovende middelen, zoals Flakka (alfa-PVP) en 4-FA (4-fluoramfetamine), die inmiddels op de lijst met verdovende middelen staan. Elke week dienen zich weer nieuwe verdovende middelen aan die nog niet verboden zijn. Deze middelen kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade, en kunnen ook een probleem zijn voor bijvoorbeeld waterzuiveringsinstallaties als gevolg van illegale lozingen van drugslaboratoria. Het KFTL bepaalt deze verdovende middelen dus niet alleen in urine of bloed (ISO-15189), maar voert ook onderzoek uit op bijvoorbeeld oppervlaktewater (ISO-17025). De analyse van grondstoffen en eindproducten (geneesmiddelen) van de eigen bereidingsafdeling zijn nu ook geaccrediteerd onder de ISO-17025. De beide behaalde accreditaties sluiten aan bij de ambitie om ons te positioneren als expertisecentrum op het gebied van de klinische en forensische toxicologie, waaronder drugsanalyse. Tevens is onze ziekenhuisapotheek gespecialiseerd in bijzondere geneesmiddelbepalingen voor het vaststellen van de optimale dosering voor de individuele patiënt. Een voorbeeld hiervan is colistine, dat in ons laboratorium wordt bepaald om behandeling van infecties met zeer resistente bacteriën te optimaliseren.”

Het volledige verrichtingenpakket van beide accreditaties is te vinden op de website van de Raad van Accreditatie (www.rva.nl; registratienummers ISO-17025: L628 en ISO-15189: M305).

Ontmoet robot Zora en speel interactieve spellen

vrijdag, 02 Maart 2018 19:37 Geschreven door

Ontmoet ‘Zora’ op maandag 12 maart van 14.00 - 15.00 uur in Het Zonnehuis in Beekbergen en maak kennis met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van interactieve spellen voor senioren. Ontzettend blij zijn onze cliënten met spellen als de Tovertafel, Belevenistafel, Braintrainer én Zora!

Dansen met Zora
Robot Zora is de eerste ‘humanoïde’ robot ter wereld. Zora is een kleine en zeer beweeglijke robot met een hoge aaibaarheidsfactor. De robot kan praten, lopen, dansen en zingen. De robot biedt animatie, stimuleert het geheugen en prikkelt mensen die op een andere wijze moeilijker bereikt worden.

Vissen vangen aan de Tovertafel
Cliënten worden verleid om in beweging te komen en samen plezier te hebben met de Tovertafel. Via lichtprojecties op tafel, die reageren op hand- en armbewegingen, kunnen cliënten onder andere vissen, bloemen en blaadjes vangen. Zowel lichaam als geest worden hierdoor gestimuleerd en het is goed voor hun welbevinden en welzijn.

Boeiende gesprekken aan de Belevenistafel
Zorg waarbij de beleving centraal staat wordt steeds belangrijker om mensen actief te houden. De Belevenistafel beschikt over leuke spelletjes en brengt mensen samen aan tafel om activiteiten te doen. Het biedt ontspanning, beleving en stimulering van het geheugen. Door de tafel  ontstaan boeiende gesprekken tussen mensen.

Kraak uw hersens met de Braintrainer
De Braintrainer is een speciaal voor mensen met dementie ontwikkelde spelcomputer. Het scherm van de Braintrainer is een zogenaamd aanraakscherm en bevat vele uiteenlopende spelletjes en opdrachten. Het zorgt ervoor dat de hersenen actief blijven.

Week van Zorg en Welzijn
Deze interactieve middag wordt georganiseerd in het kader van de landelijke Week van Zorg en Welzijn en is dé gelegenheid om kennis te maken met Zorggroep Apeldoorn en omstreken en nieuwe ontwikkelingen in de zorg.

5e 'kLEEF Run Kroondomein Het Loo

donderdag, 01 Maart 2018 19:07 Geschreven door

Op zaterdag 26 mei 2018 is de jaarlijkse 'kLEEF Run Kroondomein Het Loo ten behoeve van Stichting ‘kLEEF! in samenwerking met AV’34.

Met deze sportieve prestatie wordt Stichting 'kLEEF! gesponsord: het inschrijfgeld (vanaf € 2,- per deelname) komt volledig ten goede aan deze Apeldoornse stichting. Stichting ´kLEEF! is een laagdrempelig inloophuis voor mensen die kanker hebben of hebben gehad en/of hun naasten of nabestaanden en is nagenoeg geheel afhankelijk van giften en sponsoren.

De 'kLEEF Run wordt gehouden op het voorterrein van Paleis Het Loo en in Kroondomein Het Loo, een unieke locatie om hard te lopen! U kunt zich aanmelden via onze internetsite www.stichtingkleef.nl/kleef-run.

Samenvatting:

Wat: loopevenement 'kLEEF Run Kroondomein Het Loo  t.b.v. Stichting ´kLEEF!
Voor wie: voor meisjes, jongens, volwassenen en wandelaars
Waar: voorterrein van het Paleis het Loo
Tijd: vanaf 11.30 uur (11.30 uur start dames 5 km; kijk op www.stichtingkleef.nl/kleef-run voor het gehele, actuele programma)
Contact: Wim van Beek (verantwoordelijk voor de organisatie van de ‘kLEEF! Run),
Site en meer info: www.stichtingkleef.nl/kleef-run

Komt u ook naar de open dag van Groot Schuylenburg?

woensdag, 21 februari 2018 19:29 Geschreven door

Op zaterdag 17 maart is er een open dag op ’s Heeren Loo, locatie Groot Schuylenburg in Apeldoorn. Speciaal in de Week van Zorg en Welzijn zetten we op die dag tussen 10.30 en 15.30 uur de deuren open. Zo kunnen belangstellenden, zoals potentiële medewerkers en vrijwilligers en (familie van) mensen met een verstandelijke beperking, zien hoe de ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking er bij ’s Heeren Loo uitziet.

Open dag
Bezoekers kunnen in verschillende creatieve workshops kennis maken met mensen met een verstandelijke beperking en hun werk. Speciale rondleidingen over Groot Schuylenburg laten belangstellenden binnenkijken op verschillende woon- en dagbestedingslocaties. Ons behandelcentrum Advisium toont hoe zij mensen met een verstandelijke beperking in medisch opzicht ondersteunt. Op informatiebijeenkomsten en in een speciale kraam vertellen enthousiaste medewerkers alles wat u wilt weten over werken bij ’s Heeren Loo. Niet alleen met woorden, maar ook met ludieke activiteiten. Een mooie baan, vrijwilligers- of vakantiewerk, opleidingen en scholingen: kom vooral kijken wat er allemaal mogelijk is. Daarnaast is er een creatieve informatiemarkt waar u meer informatie over alle woon-, werk- en recreatiemogelijkheden bij ’s Heeren Loo kunt krijgen. Ook verkopen dagbestedingen hier leuke producten. Uiteraard staan er enthousiaste medewerkers, vrijwilligers en cliënten klaar om al uw vragen te beantwoorden. Iedereen is welkom, ook als u gewoon uit nieuwsgierigheid een kijkje wilt nemen. Het volledige programma, inclusief tijden en exacte locatie vindt u op: www.sheerenloo.nl/weekvanzorgenwelzijn.

Week van Zorg en Welzijn
De landelijke Week van Zorg en Welzijn vindt plaats van 12 t/m 17 maart 2018. Meer dan duizend zorg- en welzijnsorganisaties openen tijdens deze week hun deuren om aan Nederland te laten zien hoe de zorg werkt. ’s Heeren Loo Groot Schuylenburg doet dat op 17 maart. Meer weten over de Week van Zorg en Welzijn? Kijk dan op www.weekvanzorgenwelzijn.nl.

’s Heeren Loo
’s Heeren Loo, locatie Groot Schuylenburg ondersteunt in gemeente Apeldoorn al 65 jaar mensen met een verstandelijke beperking. Of het nu gaat om wonen, werken of vrije tijd. Tijdelijk of wat langer, intensief of licht, bij een locatie van ’s Heeren Loo of bijvoorbeeld ambulante ondersteuning thuis.

Willekeurige afbeelding

Geen afbeeldingen

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief om het nieuws niet te missen