vrijdag 24 november 2017 | Login
Gezondheid

Gezondheid (142)

Het belangrijkste wat er is dat is gezondheid zeggen ze wel eens. Ook binnen Apeldoorn zijn er diverse zaken op gebied van gezondheid te vinden.

Laatste Nieuws

Gelre Apeldoorn opent informatiepunt voor mantelzorgers

donderdag, 09 november 2017 16:48 Geschreven door

De ‘Dag van de Mantelzorg’ is voor Gelre ziekenhuizen mede aanleiding om vanaf woensdag 8 november te starten met een informatiepunt mantelzorg in de centrale hal van Gelre Apeldoorn. Vrijwilligers bemensen dit informatiepunt voortaan wekelijks op woensdag van 13.30 tot 16.00 uur. Mantelzorgers kunnen hier met hun verhaal terecht, vragen stellen en vrijblijvend informatie krijgen over de diverse mantelzorgorganisaties, waaronder de Kap (Stedelijk Knooppunt Mantelzorg). De vrijwilligers zijn hiervoor ook getraind door de Kap.

Op vrijdag 10 November, de Dag van de Mantelzorg, is het informatiepunt eenmalig ook op vrijdagmiddag open. Kortom: Mantelzorg, dat doe je samen en verdient onze aandacht!

Mantelzorgondersteuning
Mantelzorg is langdurig, onbetaald, zorgen voor iemand die hulpbehoevend, gehandicapt of (chronisch) ziek is en met wie u een persoonlijke relatie heeft, bijvoorbeeld een partner, kind, ouder of vriend(in). De zorg kan heel divers zijn.

Als criterium geldt: zorg die gemiddeld meer dan 8 uur per week verleend wordt en langer dan drie maanden duurt. Een mantelzorger is niet hetzelfde als een vrijwilliger. Mantelzorgers hebben niet voor hun zorgtaak gekozen, het is hen overkomen; kunnen niet zomaar hun taak beëindigen; hebben een emotionele band met de verzorgde, en zorgen vaak 24 uur per dag voor iemand.

Afdeling Oncologie van Gelre Apeldoorn heeft onderzoek gedaan naar begeleiding van mantelzorgers door verpleegkundigen. Verpleegkundigen hebben een ondersteunende en signalerende rol in de begeleiding van mantelzorgers, zeker als mantelzorgers mogelijk overbelast raken. Patiënten en hun naasten kunnen dus ook bij hen terecht met vragen over ondersteuning bij mantelzorg. Mantelzorg vindt echter vooral plaats in de thuissituatie. Daarom kijkt de verpleging ook samen met de andere organisaties welke ondersteuning thuis het beste past.

Ook vrijwilliger worden bij het informatiepunt? Kijk op www.werkenbijgelre.nl.

Voorlichtingsbijeenkomsten zorgverzekering in ons honk

dinsdag, 07 november 2017 21:33 Geschreven door

Welke zorgverzekering past het best bij mij? Hoe weet ik dat ik genoeg verzeker, maar niet te veel betaal? Samen met Be-Insured organiseert Zuid Doet Samen dit najaar een tweetal voorlichtingsbijeenkomsten over zorgverzekeringen om u te helpen die vragen te beantwoorden.

Daarbij krijgt u algemene informatie, maar kunt u ook vragen stellen over uw persoonlijke situatie. De bijeenkomsten zijn in Ons Honk (Sperwerlaan 18). Het gaat om de volgende bijeenkomsten: 

Dinsdagavond 28 november. Inloop 18:30, bijeenkomst 19:00 tot 21:00 uur.
Donderdagmiddag 30 november. Inloop 13:30, bijeenkomst 14:00 tot 16:00 uur

Heuver vertrekt bij Gelre ziekenhuizen

maandag, 06 november 2017 19:48 Geschreven door

Gerjan Heuver stopt eind dit jaar als bestuurder bij Gelre ziekenhuizen. Hij gaat zich toeleggen op onderzoek naar cultuuraspecten in relatie tot patiëntveiligheid en kwaliteit. Het onderzoek start in 2018 en wordt uitgevoerd in samenwerking met het lectoraat Verpleegkunde van Hogeschool Saxion en Gelre ziekenhuizen.

Heuver trad in 1997 in dienst als bestuurder van het Ziekenhuiscentrum Apeldoorn, toen nog een ziekenhuis met twee locaties (Lukas en Juliana). Twee jaar later fuseerde het ziekenhuis met het Zutphense Spittaal tot Gelre Ziekenhuizen. Gerjan Heuver brak tijdens zijn bestuursperiode veelvuldig een lans voor het verbeteren van patiëntveiligheid. "We moeten de zorg van morgen veiliger maken dan die vandaag is", was zijn adagium. Gelre nam vorige maand afscheid van Heuver met het symposium 'Op de bres voor patiëntveiligheid'. Tot eind dit jaar zal hij zijn werkzaamheden overdragen en afronden, daarna neemt Heuver formeel afscheid als bestuurder van Gelre.

Cultuur van veiligheid
In alle sectoren van de gezondheidszorg is veiligheid van groot belang. Voor alle BIG geregistreerde professionals neemt de aandacht voor patiëntveiligheid toe. De IGZ voert een steeds strikter beleid op dit gebied. Gedrag van medewerkers en andere cultuuraspecten blijken daarbij steevast een factor van doorslaggevend belang. Protocollen zijn er te over, de naleving in de praktijk blijkt evenwel ingewikkeld.

Crew resource management
Op dat aspect richt het onderzoek van Heuver en zijn team zich. Het team bevraagt verpleegkundigen en andere BIG professionals - in alle sectoren van de gezondheidszorg - op hun perceptie van patiëntveiligheid en zorgkwaliteit.  Een tweede lijn in het onderzoek brengt in kaart of er cultuurinterventies mogelijk zijn die ‘speaking up for patient safety’ bij verpleegkundigen (en andere BIG professionals) vergroten. Tot slot richt het onderzoek zich op de vraag in hoeverre zogenoemde Crew Resource Management technieken en methoden kunnen bijdragen aan het vergroten van een cultuur van patiëntveiligheid.

Nieuwe behandeloptie voor blaaskanker bij Gelre

dinsdag, 31 oktober 2017 19:02 Geschreven door

In oktober 2017 is Urologie bij Gelre ziekenhuizen gestart met de EMDA mitomycine blaasspoelingen. Dit is een nieuwe techniek voor de behandeling van oppervlakkige blaastumoren om te voorkomen dat blaaskanker terugkeert of een tumor zich verder ontwikkelt.

Effectief en veilig
De EMDA-techniek verbetert de effectiviteit van de medicatie die in de blaas wordt ingebracht. De behandeling is veilig en vrijwel niet belastend voor de patiënt.

Wat is EMDA?
EMDA staat voor: Electromotive Drug Administration, ook wel Iontoforese genoemd. EMDA  is gebaseerd op een techniek waarbij een bepaald medicijn door middel van een elektrisch spanningsveld dieper en in een hogere concentratie in het weefsel terechtkomt. Het verbetert de effectiviteit van de mitomycine die in de blaas wordt ingebracht. Hiermee is deze techniek een waardevolle aanvulling in het palet van behandelmogelijkheden van Gelre bij blaaskanker.


Waardig alternatief voor BCG immunoblaasspoelingen
BCG immunoblaasspoelingen zijn met name bij de intermediate en high risk blaaskanker patiënten effectiever dan mitomycine alleen. Momenteel is er echter overal in de wereld een tekort aan BCG. In Gelre kunnen ze patiënten met deze nieuwe EMDA techniek in combinatie met mitomycine een waardig alternatief aanbieden.

Voor meer informatie zie: www.emda.info

populair Nieuws

De Stichting Kinderen Kankervrij (KIKA) heeft als doel om geld…
Wereldwijd is resistentie van bacteriën tegen antibiotica een groot probleem…
Welke zorgverzekering past het best bij mij? Hoe weet ik…
De ‘Dag van de Mantelzorg’ is voor Gelre ziekenhuizen mede…

Lotgenotenbijeenkomst stomadragers in Apeldoorn

dinsdag, 31 oktober 2017 18:54 Geschreven door
Op dinsdag 7 november aanstaande organiseert de Stomavereniging in samenwerking met de stomaverpleegkundigen van het Gelre Ziekenhuis Apeldoorn een lotgenoten bijeenkomst voor stomadragers en hun partners. Een producent van stomamaterialen en de medisch speciaalzaak geven hun medewerking aan deze bijeenkomst en zijn met een stand aanwezig.

U bent van harte welkom op dinsdag 7 november 2017 vanaf 13.00 uur in het Gelre Ziekenhuis, Albert Schweitzerlaan 31, 7334 DZ Apeldoorn.

De bijeenkomst wordt om 13.30 uur geopend met een woord van welkom en een uitleg over de Stomavereniging door onze voorzitter Hr. C. de Man. Na de presentaties door de stomaverpleegkundige en een vrijwilliger van de Stomavereniging over “"Stoma en sport" is er gelegenheid om ervaringen uit te wisselen. Ook voor de partners/naaste van de stomadrager is er de mogelijkheid om in een kleine groep ervaringen te delen.

Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Eventuele parkeerkosten zijn voor eigen rekening.

Deze bijeenkomst bijwonen?
U kunt zich opgeven vóór 6 november 2017 bij Rein Jansen via e-mail

Bestraling bij kanker straks ook in Apeldoorn

donderdag, 26 oktober 2017 18:59 Geschreven door

Radiotherapiegroep en Gelre ziekenhuizen werken samen om het mogelijk te maken dat patiënten met kanker ook in Apeldoorn bestraald kunnen worden. Op dit moment gaan patiënten voor hun bestraling nog naar Radiotherapiegroep in Deventer of Arnhem. De voorbereidingen voor een aanbouw bij de locatie Apeldoorn zijn gestart. Deze  uitbreiding brengt de zorg dichter bij de patiënt. Naar verwachting krijgen de eerste patiënten eind 2019 een bestralingsbehandeling in Apeldoorn. Omwonenden zijn gisteren tijdens een inloopbijeenkomst geïnformeerd over de plannen.

Bestraling: specifieke vereisten
Voor bestraling bij kanker zijn, naast specifieke deskundigheid op dit gebied, ook speciaal geconstrueerde ruimtes en apparatuur nodig. Radiotherapiegroep is een zelfstandig instituut dat aan al deze vereisten voldoet. Diverse ziekenhuizen uit Gelderland en Overijssel verwijzen hun patiënten naar één van de locaties van Radiotherapiegroep, in Deventer, Arnhem en Ede. De nieuwe voorziening wordt ingericht met de modernste apparatuur en volgens de filosofie van healing environment.

Intensivering samenwerking
Gelre ziekenhuizen is bezig de geïntegreerde oncologische zorg, ofwel alle zorg voor patiënten met kanker, te concentreren op de vestiging in Apeldoorn. Het is belangrijk om de deskundigheid vanuit meerdere disciplines bij elkaar te hebben. Meer deskundigheid en ervaring onder één dak om tot een nog betere kwaliteit van zorg te komen. Om die reden worden ook de banden met Radiotherapiegroep aangehaald. De oncologen van Gelre ziekenhuizen en de radiotherapeut-oncologen van Radiotherapiegroep werken al nauw samen in het spreken en bespreken van patiënten. Radiotherapeutische behandelingen op locatie in Apeldoorn is een volgende stap in deze voor patiënten gunstige samenwerking.

Dag van Gedenken in Gelre ziekenhuizen

woensdag, 25 oktober 2017 21:01 Geschreven door

In het afgelopen jaar hebben veel mensen in Gelre ziekenhuizen afscheid moeten nemen van een geliefde, familielid, vriend of patiënt. De Dienst Geestelijke Verzorging biedt iedereen de gelegenheid om deze mensen te gedenken tijdens de Gedenkdag op donderdag 9 november 2017. Ook mensen die geliefden willen herdenken die langer geleden zijn gestorven, zijn van harte welkom. De Stiltecentra in beide ziekenhuizen zijn die dag speciaal voor dit doel ingericht en geopend van 09.00 tot 17.00 uur.

Het Stiltecentrum in Gelre Apeldoorn bevindt zich op de begane grond. In Gelre Zutphen is het Stiltecentrum te vinden op de eerste verdieping tegenover het priklab. Iedereen is van harte welkom.

"Lijden en sterven vraagt steeds weer om een open hart en een moment van bezinning." Daarvoor is deze Gedenkdag. Een dag om overledenen te gedenken, opdat zij niet worden vergeten. Maar ook een dag voor nabestaanden en voor zorgverleners van het ziekenhuis, om troost en bemoediging te vinden. Dit kan door een kaarsje aan te steken, een bloem te plaatsen, een steen in de waterstroom te leggen, een kaartje met de naam van de overledene neer te zetten. Ook is er een mooie kaart met een gedicht, als een hart onder de riem, voor ieder die langskomt. En een filmpje op de website: www.gelreziekenhuizen.nl/dag-van-gedenken .

Dit jaar is een speciale gedenkbijeenkomst voor zowel zorgverleners als nabestaanden van 12.00 – 12.30 uur in Gelre Apeldoorn. Ontvangst bij de receptie vanaf 11.45 uur, de bijeenkomst is in de ruimte Beuk-Eik naast het personeelsrestaurant op de eerste verdieping.
Uit beide groepen zal één persoon kort spreken en er is ruimte om ervaringen in deze groep met elkaar te delen. Tussendoor zijn er muzikale intermezzo’s van een klarinettist. Aan het eind is er gelegenheid om even na te praten met een kopje koffie of thee. Voor deze bijeenkomst is aanmelden nodig. Dit kan via e-mail: of tel: 055 - 844 6210.

Gelre ziekenhuizen scoort hoog op milieuzorg

dinsdag, 17 oktober 2017 19:31 Geschreven door

Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen is weer beloond voor haar inspanningen op het gebied van milieuzorg. Zij heeft namelijk het zilveren niveau van de Milieuthermometer Zorg behouden. Gelre maakt dus aantoonbaar werk van de zorg voor het milieu en voor een duurzame bedrijfsvoering.

Energiezuinig, milieuvriendelijk en duurzaam inkopen
Wat betekent het behalen van dit certificaat? In ieder geval dat Gelre ziekenhuizen zuinig omgaat met energie en water en minder milieubelastende schoonmaakmiddelen gebruikt. En dat ze kritisch kijkt naar afvalstromen. Met betrekking tot mobiliteit wordt gezocht naar manieren om verkeersbewegingen te minimaliseren. Ook op het gebied van duurzaam inkopen is het ziekenhuis actief. In alle fasen van het inkoopproces worden milieuaspecten en sociale aspecten toegepast. Gelre kijkt bijvoorbeeld of producten op een milieuvriendelijke manier zijn gemaakt en of de regels met betrekking tot arbeidsomstandigheden worden nageleefd.

Meer over de milieuthermometer
De Milieuthermometer Zorg is ontwikkeld door de vereniging Milieuplatform Zorgsector (MPZ), in samenwerking met Stichting Milieukeur. De Milieuthermometer bestaat uit een set van criteria om aan een duurzame bedrijfsvoering te voldoen, op grond waarvan een zorginstelling een certificaat kan halen. In 2012 zijn door het MPZ de eerste bronzen en zilveren certificaten uitgereikt aan Nederlandse ziekenhuizen. Gelre was een van de eerste ziekenhuizen die in 2013 het zilveren certificaat ontving. Een overzicht van alle milieueisen is te vinden op de website milieuplatformzorg.nl.

Willekeurige afbeelding

53690fcfbe73241629dd5016e4346811_XS.jpg

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief om het nieuws niet te missen