Algemeen

Algemeen (1014)

We kunnen niet alles in hokjes stoppen. Alles wat niet in een hokje past op de website komt hier terecht.

Laatste Nieuws

Open Dag Kids College Apeldoorn

dinsdag, 03 april 2018 19:53 Geschreven door

Kids College Apeldoorn (KCA) opent zondag 8 april de deuren. Tijdens de jaarlijkse Open Dag bij De Woonmensen, Deventerstraat 54, kan iedereen tussen 14.00 en 15.30 uur uur op een actieve manier kennis maken met het programma van de weekendschool.

Kids College Apeldoorn is de weekendschool voor nieuwsgierige kinderen die op zondagmiddag een boeiende wereld in willen duiken. Een wereld waar zij als gevolg van hun thuissituatie niet zo snel mee in aanraking komen. Tijdens 24 lessen per jaar ontdekken zij het werkterrein van gepassioneerde Apeldoornse professionals en krijgen de leerlingen inzicht in hun eigen talenten en interesses.

Actief programma voor en door kinderen
De lessen van Kids College Apeldoorn kenmerken zich door onderzoekend en ervarend leren. Zondag 8 april dagen de kinderen van KCA bezoekers uit om ook mee te doen met diverse opdrachten. Zo kunnen zij proefjes doen als laborant, een winkelcentrum bouwen als architect, aan de slag als archeoloog of ontdekken wat een aannemer, kok of brandweer allemaal doet.

Er zullen vrijwilligers aanwezig zijn om ouders, kinderen en overige geïnteresseerden in te lichten over de inhoud van de lesprogramma’s van komend schooljaar. Kids College Apeldoorn is opgebouwd uit drie leerjaren. Staat bij Groep 1 het ontdekken centraal, in leerjaar 2 zullen de kinderen meer onderzoekend bezig zijn. In het derde en afsluitende jaar lopen de leerlingen stage, waarbinnen hun persoonlijke leervraag centraal staat en ze de kruiwagens krijgen om verder te komen in een werkveld dat hen past.

Aanmeldingen 2018-2019 gestart
Weekendschool Kids College Apeldoorn is onlangs gestart met de werving en selectie voor leerlingen van het nieuwe schooljaar. Kids College Apeldoorn biedt leerlingen vanaf groep 7 op 24 zondagmiddagen per jaar uitdaging door kennis te maken met een voor hen vaak onbekende wereld.

Voor meer informatie of aanmelden gaat u naar www.kidscollegeapeldoorn.nl.

Mulder, Jansen en Boer meest voorkomende achternamen in Apeldoorn

dinsdag, 03 april 2018 19:36 Geschreven door

Pas sinds de 20e eeuw is Apeldoorn een van de grotere plaatsen van het land. Inmiddels is de stad uitgegroeid tot een belangrijk werkgelgenheidscentrum in Midden- en Oost-Nederland. Het stedelijk gebied Apeldoorn, waar ook Ugchelen onder valt, telt 148.000 inwoners. Apeldoorn wordt gekenmerkt door zijn groene karakter, dankzij meerdere stadsparken en de huisjes-structuur, met veel monumentale woningen en weinig hoogbouw. Apeldoorn huist bovendien Paleis het Loo, dat sinds 1984 officieel dienst doet als museum. Na koningin Wilhelmina waren prinses Margriet en haar man de laatsten die het paleis bewoonden.

Meest voorkomende achternaam Apeldoorn
Uit  cijfers van Telefoonboek.nl blijkt dat de meest voorkomende achternaam in Apeldoorn Mulder is. De naam wordt door 92 mensen gedragen. De naam komt oorspronkelijk uit Nederland, waardoor het niet verrassend is dat de naam hier ook het meest voorkomt. Er zijn ook veel bekende Nederlanders die deze achternaam dragen, zoals langebaanschaatsers Ronald en Michel Mulder en voetballer Jan Mulder. De naam zou afgeleid zijn van het woord ‘molenaar’, dat in sommige dialecten als ‘mulder’ uitgesproken wordt. Het beroep van molenaar is zo typisch Nederlands dat het eind vorig jaar zelfs werd toegevoegd aan de internationale lijst van immaterieel cultureel erfgoed van UNESCO. De naam was in 2014 nog de dertiende in Nederland. De naam komt ook wel voor met een ‘s’ aan het einde.

Andere veel voorkomende achternamen
De op één na meest voorkomende achternaam is de landelijk meest voorkomende achternaam Jansen. In Apeldoorn dragen 85 mensen de achternaam Jansen. De naam Jansen is ook typisch Nederlands en komt dan ook het vaakst voor in Nederland, maar komt bijna net zo vaak voor in Zuid-Afrika, waar de naam op de 45e plek staat. De naam, die in verschillende varianten voorkomt, betekent ‘zoon van Jan’.

De derde meest voorkomende achternaam in Apeldoorn is Boer. Ook deze naam is wereldwijd het meest gangbaar in Nederland, waar de naam in 2014 op de 51e plek stond. De naam komt het meest voor met het voorvoegsel ‘de’ of in combinatie met ‘man’ of ‘sma’ aan het einde. Uiteraard komt de naam voort uit het beroep van boer.

Een naam die in Apeldoorn vaak voorkomt maar landelijk veel minder gangbaar is, is de achternaam Buitenhuis. In Apeldoorn is dit de zesde achternaam (volgens cijfers van Telefoonboek.nl), terwijl dit landelijk de 502ste naam is en maar zo’n 3.000 keer voorkomt.

Extra informatieavonden over meedoen met collectieve zonnedaken

donderdag, 29 Maart 2018 20:18 Geschreven door

Energiecoöperatie deA houdt twee extra informatieavonden over de collectieve zonnedaken van Buurtstroom: op donderdag 5 april speciaal voor vve’s en bedrijven, en op woensdag 11 april voor alle belangstellenden. Een collectief zonnedak helpt bedrijven en vve’s te verduurzamen en kan financieel aantrekkelijker zijn dan zelf panelen leggen. Inschrijven voor de collectieve zonnedaken, op Dok Zuid en het Kristal kan nog tot en met april.

Collectieve daken met de postcoderoosregeling zijn geschikt voor particulieren, maar voor vereniging van eigenaren (vve’s) en bedrijven is de regeling extra interessant. Voor die deelnemers kan meedoen zelfs voordeliger zijn dan zonnepanelen op eigen dak. De belastingvrijstelling gaat bij deze regeling namelijk over de eerste 10.000 kWh die zij gebruiken. Over die kWh geldt een hogere energiebelasting. Voor bezitters van zonnepanelen die meer van 10.000 kWh gebruiken, geldt de salderingsregeling en gaat de vrijstelling juist eerst over het lagere tarief. Dat maakt dat deze regeling bedrijven en vve’s meer kan opleveren dan eigen panelen.

Bedrijven en vve’s kunnen meedoen aan een collectief postcoderoosdak als ze btw-plichtig zijn, een kleinverbruik-aansluiting hebben (max. 3 x 80A) en gevestigd zijn in de postcoderoos van het dak. Voor dok Zuid bestaat de postcoderoos uit de postcodes: 7331, 7333, 7334, 7335, 7339 of 7361. Voor het Kristal uit de postcodes 7317, 7322, 7323, 7324, 7325 of 7341.

5 en 11 april
Donderdag 5 april houdt deA een extra informatieavond, toegespitst op bedrijven en vve’s. Ook op woensdag 11 april is er een Buurtstroom-info-avond. Beide avonden zijn voor iedereen toegankelijk. Wel is het zo dat op 5 april meer wordt uitgelegd over deelname door vve’s en bedrijven. De avonden beginnen om 19.30 uur, Ecofactorij 18 in Apeldoorn. Koffie en thee staat klaar vanaf 19.15 uur. Meer info: www.buurtstroomapeldoorn.nl

1 april: Accres verlaagt parkeertarief in de avond

donderdag, 29 Maart 2018 20:04 Geschreven door

Het is geen grap, maar wordt mogelijk wel met een glimlach ontvangen. Met ingang van Eerste Paasdag halveert Accres na vijven het parkeertarief van parkeerplaats Berg & Bos.

Met name gasten die in de avonduren het park bezoeken zijn hierbij gebaat. Bezoekers van Restaurant de Boschvijver kunnen bijvoorbeeld met ingang van Eerste Paasdag aan de betaalautomaat van 17.00 uur tot middernacht het parkeergebruik afrekenen tegen een tarief van € 0,40 per 20 minuten. Overdag blijft het tarief per 20 minuten € 0,85 tot maximaal het dagtarief. Op alle attracties in en rond het park kan op ieder moment de uitrijdkaart gescand worden tegen het dagtarief, waarmee tot ‘s avonds laat uitgereden kan worden. Het dagtarief is in alle omstandigheden € 8,30. In de koude maanden november tot en met maart geldt een dagtarief van € 4,00. Bij overloop parkeren op de locatie bij AGOVV is uitrijden alleen mogelijk tegen het vooruitbetalen van het daar geldende dagtarief.

Meer informatie

Kijk voor meer parkeerinformatie op parkeerplaatsbergenbos.nl

populair Nieuws

De film ‘Gooische Vrouwen’ wordt één van de successen van…
Op zaterdag 18 april wordt van 12:30 Cultuur bij je…
Stichting ‘kLEEF! is een laagdrempelig inloophuis aan de Vosselmanstraat in…
Het spoor tussen Apeldoorn en Stroe is toe aan vervanging.…

Huisbezoeken aan senioren in Apeldoorn-Noord en-West

woensdag, 21 Maart 2018 18:58 Geschreven door

In 2018 kunnen de 70+ers die woonachtig zijn in stadsdeel Noord en West ( o.a. Orden en Kerschoten) een brief van de gemeente Apeldoorn verwachten met daarin een aanbod voor een informatief huisbezoek van een seniorenvoorlichter. Tijdens zo’n huisbezoek wordt vrijblijvend informatie gegeven over regelingen en voorzieningen op het gebied van wonen, zorg, financiën, activiteiten, hulp en dienstverlening.

Dit huisbezoek wordt afgelegd door een vrijwillige seniorenvoorlichter van Stimenz. De voorlichter kan zich legitimeren met een kaart van deze organisatie.  De voorlichter is onafhankelijk en geeft alleen informatie over de mogelijkheden of verwijst zo nodig door.  Men is zelf vrij om te bepalen wat men met de informatie doet.

Vaak geven mensen aan dat het bezoek niet nodig is omdat ze er nu ‘goed bij zitten’. Uit de praktijk blijkt dat in dit soort situaties toch de informatie die gegeven wordt achteraf wel nuttig kan zijn als er later wat verandert. Omdat we  allemaal geacht worden langer zelfstandig te blijven wonen, is een goede voorbereiding daarop van belang. De seniorenvoorlichters staan daar alvast bij stil en geven tips. Ook denken veel mensen bijvoorbeeld geen recht te hebben op huurtoeslag of andere tegemoetkomingen, terwijl dit wel zo blijkt te zijn. De voorlichter kan nagaan of men toch aanspraak kan doen op bepaalde voorzieningen

Brief ontvangen?
Wie de brief van de gemeente ontvangt en graag een bezoek wil, hoeft niets te doen. Men ontvangt dan na enige weken een afspraak voor een huisbezoek via Stimenz. Wie geen bezoek wenst, dit via een antwoordenvelop doorgeven. Voor vragen over de brief of het huisbezoek, kan men contact opnemen met Stimenz, Afdeling Seniorenvoorlichting, mevrouw G. Tabak (088 7846464 of via ).

Zelf vrijwillige seniorenvoorlichter worden?
Stimenz komt graag in contact met mensen die geïnteresseerd zijn om aan de slag te gaan als vrijwillige seniorenvoorlichter. Men kan hiervoor contact opnemen met Getty Tabak (g.tabak@stimenz) of telefonisch contact opnemen tijdens kantooruren.

Oranjerie voor 14 miljoen verbouwd

dinsdag, 20 Maart 2018 21:20 Geschreven door

In het hart van Apeldoorn ligt winkelcentrum Oranjerie. Het twee verdiepingen tellende winkelcentrum ondergaat een herontwikkeling van € 14 miljoen. Naast een herindeling en renovatie van de winkels komt er extra ruimte voor horeca. Nieuwe roltrappen en liften zullen het winkelen nog aangenamer maken. De vernieuwde, grotere ingangen zorgen voor een betere bereikbaarheid vanuit de Hoofdstraat en Mariastraat.

Toonaangevende modeketens zoals TK Maxx en Mango hebben reeds getekend voor flagship winkelruimtes. Zij sluiten zich aan bij bestaande winkels zoals Zara en New Yorker, waarbij laatstgenoemde zijn aanwezigheid in het centrum verder uitbreidt. Er zijn gesprekken gaande met meerdere retail- en foodmerken die het voorbeeld van deze modeketens zullen gaan volgen.

Comfortabel en duurzaam
Bij een gastvrij winkelcentrum hoort een aangenaam klimaat. Naast een eigentijdse uitstraling en een betere winkelervaring, richten de eigenaren zich op het verbeteren van duurzaamheid en het verhogen van comfort voor bezoekers en personeel. Led verlichting, geavanceerde installaties en slimme bouwkundige ingrepen zorgen voor koeling, verwarming en frisse lucht. Bovendien zorgen deze duurzame verbeteringen voor een lagere CO2-uitstoot en minder energieverbruik.

Klaar voor een nieuwe uitstraling
Een woordvoerder van de Oranjerie vertelt: "Op 25-jarige leeftijd is de Oranjerie klaar voor een nieuwe uitstraling. We zijn ervan overtuigd dat de verbeterde faciliteiten van het centrum een fijne winkelervaring bieden voor zowel lokale klanten als toeristen. Het is bemoedigend dat de herontwikkeling nu al nieuwe retailers trekt. We kijken ernaar uit om meer toonaangevende merken in het centrum te verwelkomen.”

"Tijdens de renovatie willen we de lokale gemeenschap op de hoogte houden en betrekken bij de ontwikkelingen in de Oranjerie. Terwijl we werken aan de upgrade van hun centrum, nodigen we klanten uit om deel te nemen aan verschillende activiteiten en evenementen rondom het thema 'verbouwing'."

Oranjerie tijdens renovatie geopend voor bezoekers
De voorbereidende werkzaamheden zijn in februari 2018 gestart. In het najaar van 2019 wordt de volledig vernieuwde Oranjerie geopend. De renovatiewerkzaamheden verlopen in verschillende fasen om minimale overlast voor klanten en bedrijven te garanderen. Alle winkels blijven open tijdens de herontwikkeling van het winkelcentrum.

NS-stalling met beheerder voortaan eerste 24 uur gratis

vrijdag, 16 Maart 2018 20:27 Geschreven door

Vanaf 16 maart is de fietsenstalling van de NS onder het station voor iedereen de eerste 24 uur gratis! Beheerders bewaken de fietsen in deze stalling vanaf een kwartier voor het vertrek van de eerste trein tot een kwartier na aankomst van de laatste trein. De gemeente Apeldoorn, NS en de provincie gaan samen de exploitatiekosten betalen.

Bij de ingang van de stalling staan incheckpunten waarmee je met een OV-chipkaart toegang krijgt tot de stalling. Na het eerste gratis etmaal kost het stallen €1,25 per 24 uur.

Vandaag tekenden de NS en wethouder Johan Kruithof van de gemeente Apeldoorn de overeenkomst over de exploitatie van de fietsenstalling. De intentie is langdurige samenwerking, met een proeftijd van twee jaar. De doelstelling is minimaal verdubbeling van het aantal gestalde fietsen in deze stalling: van een bezetting van net boven de 30% naar 65%. In fietsen uitgedrukt: grofweg van ruim 500 naar ongeveer 1000 fietsen.

Wethouder mobiliteit Johan Kruithof: “Dit is een heel mooi resultaat voor iedereen die vanaf of naar Apeldoorn reist met de trein! Met de fiets en het openbaar vervoer reizen is natuurlijk hartstikke duurzaam. In Apeldoorn doen we er alles aan om duurzame mobiliteit maximaal te ondersteunen. Zo is onlangs de capaciteit van de stalling aan de zuidzijde van het station al verdubbeld en zijn we heel blij dat nu ook deze stalling een stuk aantrekkelijker is om te gebruiken.”

Beheerders
Extra pluspunt is dat nu de hele dag en avond een beheerder aanwezig is in de stalling. Wethouder Kruithof: “Ik heb me daar persoonlijk hard voor gemaakt, want we scheppen hiermee banen in Apeldoorn voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bijkomend voordeel, het is goed voor het veiligheidsgevoel van reizigers.”

Nieuwe app: FietsPlek
De gemeente heeft nog meer goed nieuws voor fietsers. Met een nieuwe app - onder de naam FietsPlek Apeldoorn - kunnen fietsers in Apeldoorn voortaan precies zien waar fietsenstallingen zijn, hoeveel vrije plekken de gemeentelijke stallingen op dat moment hebben en welke voorzieningen ze bieden. De app was onlangs al beschikbaar gekomen voor Android toestellen, maar nu ook beschikbaar in de iOS versie voor Apple telefoons.

De app toont automatisch de dichtstbijzijnde stalling het eerst. Ook is er is een route naar elke stalling op te vragen. De gemeente liet de app ontwikkelen omdat zij zoveel mogelijk wil stimuleren dat mensen die het centrum of een station bezoeken hun fiets in een stalling parkeren, in plaats van ‘wild’ parkeren. Dit laatste zorgt zeker in de binnenstad regelmatig voor overlast, voor zowel winkeliers als winkelend publiek.

De stallingen in de binnenstad en die bij de drie treinstations in Apeldoorn zijn allemaal opgenomen in de app. Voor de stallingen bij de stations geldt dat te zien is waar de stalling zich bevindt, en is een route er naartoe op te vragen. Informatie over het aantal vrije plekken in deze stallingen, en het aantal beschikbare OV fietsen, is alleen te bekijken via de app van de NS. 

Inwoners gemeente Apeldoorn duur uit met afvalstoffenheffing 2018

donderdag, 15 Maart 2018 19:22 Geschreven door

Inwoners van de gemeente Apeldoorn betalen in vergelijking met de rest van Nederland relatief veel afvalstoffenheffing. Zo bedraagt de heffing dit jaar voor een eenpersoonshuishouden in Apeldoorn 287,50 euro, wat 23,1% duurder is dan het landelijk gemiddelde van 194,65 euro. Dit blijkt uit onderzoek van AfvalcontainerShop.nl, dat de afvalstoffenheffingen in alle Nederlandse gemeenten vergeleek.

Apeldoorn in vergelijking met het landelijk gemiddelde
Ook twee- en meerpersoonshuishoudens zijn duurder in vergelijking met het landelijk gemiddelde. Voor een tweepersoonshuishouden bedraagt de heffing dit jaar ook 265,10 euro, wat 13,0% duurder is dan het landelijk gemiddelde van 234,54 euro. Meerpersoonshuishoudens met drie of meer personen zijn met een heffing van 282,08 euro op jaarbasis 12,9% duurder uit ten opzichte van het landelijk gemiddelde van 249,78 euro.

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt verder dat de jaarlijkse afvalstoffenheffing in 2018 in 52,2% van de gemeenten hoger uitvalt dan in 2017. In 25% van de gemeenten blijft de heffing gelijk, terwijl de mensen in 22,7% van de gemeenten minder gaan betalen voor de afvalheffing. Gemiddeld stijgen de kosten in 2018 met ongeveer 3,40 euro per jaar, maar in sommige gemeenten loopt de prijsstijging op tot enkele tientjes per inwoner.

In Apeldoorn is de afvalstoffenheffing dit jaar 5,1% duurder voor een eenpersoonshuishouden, 4,8% duurder voor een tweepersoonshuishouden en 4,7% duurder voor een huishouden van drie of meer personen.

Bijna 40 procent van gemeenten hanteert in 2018 een variabele afvalstoffenheffing (diftar). Ook in Apeldoorn maakt de gemeente inmiddels gebruik van diftar, waarbij betaald wordt per lediging.

Duurste en goedkoopste gemeenten
Met een vast tarief van 394,84 euro per jaar is een meerpersoonshuishouden in Enkhuizen het duurste uit voor de afvalinzameling. Ook in Medemblik en Wassenaar is een gezin meer dan 390 euro kwijt. Dit staat in schril contrast met de gemeenten Putten en Zevenaar, waar men - bij gemiddeld verbruik - ongeveer 120 euro kwijt is voor een meerpersoonshuishouden. Een eenpersoonshuishouden is met een tarief van 79,50 euro het voordeligst uit in Putten. Almere (339,62 euro) en Steenbergen (338 euro) zijn ruim vier keer zo duur als deze goedkoopste gemeente.

In Roerdalen en Kampen werden de grootste stijgingen waargenomen. In beide gemeenten stegen de jaarlijkse afvalkosten met meer dan 27%. Inwoners van Kampen betalen in 2018 minimaal 50 euro meer dan in het voorgaande jaar. Haaksbergen en Hellendoorn vielen daarentegen in positieve zin op; hier daalde de afvalstoffenheffing juist met 15,2%.

‘Diftar’ inmiddels in 4 op de 10 gemeenten
In 2018 kiest 39,7% van de gemeenten voor diftar; een gedifferentieerd tarief voor afvalkosten. De afvalstoffenheffing is dan afhankelijk van het aantal ledigingen van een container, het aantal aangeboden huisvuilzakken, of zelfs het aantal kilo huishoudelijk afval dat wordt opgehaald. De gedachte hierachter is dat een tarief dat gekoppeld is aan de hoeveelheid afval die een inwoner aanbiedt voor een betere afvalscheiding zorgt.

In veel gevallen wordt bij diftar een vast tarief met een variabel tarief gecombineerd. Deze tarieven kunnen echter sterk uiteenlopen. Voor het legen van een huisvuilcontainer betaalt een inwoner van Montfoort 3,50 euro, terwijl dit in Oirschot 21,98 euro kost. Het tarief voor een kilo afval varieert van 0,13 euro tot 0,35 euro.

Opvallend genoeg houden vooral gemeenten in het westen van het land vast aan de gebruikelijke vaste tarieven per huishouden of per bewoner. In Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel kiest inmiddels meer dan de helft van de gemeenten voor variabele tarieven.

Willekeurige afbeelding

da76eb829ca6d58aa440fe7e816f41a3_XS.jpg

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief om het nieuws niet te missen